Al vier Controleurs Handboek Bomen bij Bomenwacht

29-02-2016
Kennis en opleiding, Kwaliteit en regelgeving, Over Bomenwacht
Geschreven door Leon Spek

Vier Bomenwacht-adviseurs behoren tot de eersten die geslaagd zijn voor het examen Controleur Handboek Bomen. Erik Fidder, Stéfan van der Heijden, Peter van Es en Erik Koppelaar mogen zich vanaf nu gecertificeerd controleur noemen.

Het Handboek Bomen, een uitgave van het Norminstituut Bomen, bevat normen en kwaliteitseisen voor werkzaamheden in, rond en met bomen. Inmiddels maken ruim honderd gemeenten gebruik van dit handboek. Behalve bij verwijzingen vanuit het (bomen)beleid is toepassing van het Handboek Bomen in contracten en aanbestedingen steeds vaker aan de orde.

Nu blijkt het opnemen van kwaliteitseisen in een bestek vaak niet voldoende om de kwaliteit te borgen. Een controle op de daadwerkelijke toepassing van die kwaliteitseisen biedt dan uitkomst. Maar hoe voer je zo’n controle op een goede en uniforme manier uit? Wat ga je controleren, met welke frequentie en hoe registreer en weeg je afwijkingen ten opzichte van de gestelde kwaliteitseisen?

Speciaal hiervoor heeft het Norminstituut Bomen de Resultaatsmeter ontwikkeld. Met deze online applicatie kan worden gecontroleerd of en in welke mate de voorgeschreven kwaliteitseisen uit het Handboek Bomen zijn nagekomen. Na een uitgebreide pilot van anderhalf jaar en een intensieve training zijn de eerste Controleurs Handboek Bomen nu gecertificeerd.

Bomenwacht pakt kwaliteitscontroles op

De vier Bomenwacht-adviseurs die slaagden voor het examen, mogen vanaf nu kwaliteitscontroles uitvoeren met behulp van de Resultaatsmeter. Vanaf het startdocument zal de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden vastgelegd in een digitaal logboek. Via een representatieve en aselect door het programma gekozen steekproef gaat de controleur vervolgens na of de uitgevoerde werkzaamheden of leveranties voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Uiteindelijk genereert de Resultaatsmeter een eindrapportage met een totaaloverzicht van het resultaat, zodat in één oogopslag te zien is of aan de kwaliteitseisen is voldaan.

Verwijst u in uw bestek naar het Handboek Bomen en wilt u de Resultaatsmeter inzetten voor het controleren van de geleverde kwaliteit? Onze vier gecertificeerde controleurs voeren deze controle graag voor u uit. Neem gerust contact met ons op, wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Deel dit bericht via:
Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van wat Bomenwacht Nederland doet? Schrijft u zich dan nu in voor de nieuwsbrief.