Als bomenbeheerder sta je op een balance board

21-06-2016
Databeheer, Nieuws, Visie
Geschreven door Gerbrand van de Weerd

U heeft het vast al een keer gezien, iemand op een balance board. De nieuwe rage, het lijkt niets meer dan een plankje op wielen, dat zomaar vooruit gaat. Je hoeft je niet af te zetten, niet te trappen, niet te steppen, alleen je evenwicht te bewaren. Makkelijk zat, toch?

Misschien ziet het er makkelijk uit, toch vergt het heel wat concentratie en inspanning om je evenwicht te bewaren op zo’n wiebelig ding. Eigenlijk is het net bomenbeheer. Je zou kunnen zeggen dat elke bomenbeheerder op het balance board van beheer staat. Hij moet het evenwicht zien te bewaren tussen tijd, geld en kwaliteit. Natuurlijk wil hij dat zijn bomenbestand kwalitatief goed is, maar hoeveel tijd en geld wil en kan hij daarin investeren? Leunt hij te ver naar kwaliteit, dan verliest hij zijn evenwicht bij tijd en geld. Helt hij te ver over naar tijd, dan raakt hij bij geld en kwaliteit uit balans.

Te veel tijd, te veel geld

Bomenbeheer als balance board (sq)Zo makkelijk is het dus niet! Bovendien beseffen bomenbeheerders niet altijd dat ze op een balance board staan. Dat klinkt vreemd, maar het kan zijn dat een beheerder de kwaliteit van zijn bomen boven alles belangrijk vindt en comfortabel in die richting leunt. Pas achteraf wordt hij ermee geconfronteerd dat hij nu een perfecte kwaliteit heeft, maar daar veel te lang over heeft gedaan, veel te veel geld aan heeft besteed, of beide.

Inzicht en overzicht zijn sleutelwoorden in het bomenbeheer. Het is namelijk een proces dat uit vele stappen bestaat, zoals de boomveiligheidsinspectie, het uitvoeren van maatregelen en het actueel houden van de boomgegevens. Voor al die stappen is specialistische kennis nodig en zijn er tools beschikbaar, bijvoorbeeld het beheersysteem, de inspectiesoftware en de bestekssoftware.

Inzicht en grip met nieuwe software

Hoe houd je nu je balans in zo’n veelomvattend proces? Hoe besteed je de juiste hoeveelheid tijd en geld om tot een kwalitatief goed bomenbestand te komen? Bomenwacht Nederland houdt zich intensief bezig met deze vraag en heeft al eerder het programma Strategisch Bomenbeheer® ontwikkeld, een vorm van beheer die de bomenbeheerder (blijvend) inzicht in en grip op het beheer van zijn bomen verschaft.

Hoewel Bomenwacht dus op beheerniveau meedenkt, is het in de kern een bedrijf dat met de voeten in de klei staat. De afgelopen periode is daarom keihard gewerkt aan slimme software die het beheerproces van Strategisch Bomenbeheer® op een heel praktische manier volledig kan ondersteunen. Deze procestool geeft de bomenbeheerder te allen tijde het inzicht en overzicht dat hij nodig heeft om zijn evenwicht te bewaren in het beheerproces.

Vol vertrouwen

De nieuwe procestool vraagt de bomenbeheerder om vooraf na te denken over de gewenste kwaliteit van het bomenbestand, het tijdsbestek waarin deze kwaliteit moet zijn bereikt en het beschikbare budget. Gedurende het proces heeft de beheerder steeds zicht op hoe hij ervoor staat, hoeveel geld hij heeft uitgegeven, hoeveel tijd er nog beschikbaar is en of de vooraf gestelde kwaliteitseisen reëel blijken. Zo is het achteraf geen onaangename verrassing als bijvoorbeeld het budget is overschreden. De bomenbeheerder weet van het hoe, wat, wanneer en waarom.

Denk nu niet dat de beheerder met zijn armen over elkaar kan gaan zitten terwijl de procestool zijn bomenbeheer aanstuurt, het is nog steeds de beheerder zelf die op het balance board staat. Wel kan hij vol vertrouwen balanceren, want hij weet dat hij gewaarschuwd wordt als hij het evenwicht dreigt te verliezen. Ook biedt de tool hem ondersteuning in elke processtap. Zo maakt de koppeling tussen het proces en de software het mogelijk om vanuit de boomveiligheidsinspecties snel en eenvoudig te komen tot effectieve veiligheids- en onderhoudsmaatregelen. Bovendien wordt met behulp van de software een dossier opgebouwd waarmee kan worden aangetoond of aan de zorgplicht is voldaan.

Puntjes op de i

Bomenwacht is inmiddels zo ver met de procestool dat deze ‘technisch werkt’ en kan worden getest in de praktijk. De komende periode gaat Bomenwacht in samenwerking met een opdrachtgever de procestool inzetten bij een ‘echt’ project om te achterhalen of deze in het veld zo gebruiksvriendelijk en doelmatig is als tijdens de ontwikkeling is bedacht. Door de software uit te proberen in een praktijksituatie, kunnen de spreekwoordelijke puntjes op de i worden gezet.

Benieuwd naar de naam en de werking van deze nieuw ontwikkelde procestool? Tja… dat blijft nog even geheim. Op 22 september 2016 organiseert Bomenwacht een klantendag waarop de software wordt gepresenteerd. Ook de naam van de tool wordt dan onthuld. Geduld is dus geboden!

Deel dit bericht via:
Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van wat Bomenwacht Nederland doet? Schrijft u zich dan nu in voor de nieuwsbrief.