Bomen verdienen passende standplaats en goed beheer

08-08-2019
Bomenbeleid, Opdrachtgevers
Geschreven door Sabine Roelofs

Bomen zijn letterlijk van levensbelang in de gemeente Neder-Betuwe, het laanbomencentrum van Europa. De laanboom is als exportproduct voor veel inwoners de belangrijkste bron van inkomsten. De meeste boomkwekers zijn lid van de belangenvereniging Tree Centre Opheusden (TCO). TCO staat onder andere voor een hoge kwaliteit van bomen en wil de buitenruimte van Neder-Betuwe graag gebruiken als groene etalage. Dit betekent dat de bomen een passende standplaats verdienen en zodanig beheerd worden dat er een kwalitatief goed bomenbestand ontstaat. In verschillende plannen en documenten van de gemeente werden bomen genoemd maar nergens kwamen al deze artikelen samen. Tot nu, met het Uitvoeringsplan bomen Neder-Betuwe 2019 kan een kwalitatief bomenbestand goed beheerd worden.

Hoe gaat de gemeente Neder-Betuwe om met haar bomen?

”In het groenbeleidsplan 2017 – 2021 werd het antwoord op deze vraag niet goed gegeven. Ik kon er niet goed mee uit de voeten. Ik had onvoldoende handvatten. Neem bijvoorbeeld het kapvergunningstraject. Voor elke boom moest ik beslissen of de boom gekapt kon worden of niet. Buiten werd er letterlijk met een meetlint gemeten of de omtrek van de boom niet te groot was, zodat het kappen van de boom geoorloofd was. Waar gaat het over? Over die 38,5 cm doorsnede of over het belang van de boom?”, vertelt Ronald van der Velden, groenbeleidsmedewerker en -beheerder van gemeente Neder-Betuwe. Wethouder Stefan van Someren, verantwoordelijk voor onder andere het beheer van de openbare ruimte, vult aan: “Het was letterlijk werkverschaffing. Nu leggen we vast welke bomen extra waardevol of monumentaal zijn en welke bomen dus niet gekapt mogen worden. De rest is aan de inwoners van Neder-Betuwe. Wij als bestuurders kunnen er iets van vinden maar de inwoners ook, we bepalen samen wat waardevol is.”

Het idee van een waardevolle bomenlijst is niet nieuw voor de gemeente. Een vergelijkbare lijst bestaat al voor het beheren van de begraafplaatsen. Een aantal graven zijn aangemerkt als historisch. Ook al worden er geen grafrechten meer betaald, deze graven mogen niet geruimd worden.

Boomfeestdag, Neder-Betuwe, beleid, wethouder van Someren
Wethouder Stefan van Someren plant samen met kinderen een boom tijdens Boomfeestdag 2019

Uitvoeringsplan bomen

Het kapbeleid is één van de onderdelen uit het Uitvoeringsplan bomen Neder-Betuwe 2019. Susanne Driessen, Adviseur Beleid, Josien Durieux, Adviseur Communicatie en Nout Jansen, Adviseur Beheer bij Bomenwacht Nederland, hielpen de gemeente met het opstellen van het uitvoeringsplan. Het is een aanvulling op het groenbeleidsplan. Met het uitvoeringsplan kunnen keuzes gemaakt worden voor de juiste inrichting met bomen, boombeheer, kapbeleid, investeringsbereidheid en communicatie. Het plan is opgedeeld in 4 thema’s met ieder hun eigen ambitie en doelstellingen: Identiteit en verbinding met het landschap, Duurzaam en bewust, Kwalitatief goed bomenbestand en Burgerparticipatie. De thema’s volgen grotendeels de thema’s uit bestaande beleidsplannen en visies, alleen zijn ze nu toegespitst op bomen.

Visualisatie

Het uitvoeringsplan bomen bestaat uit een traditioneel uitgeschreven plan. Daarnaast is het plan gevisualiseerd in 2 praatplaten. In één oogopslag zijn de thema’s en uitgangspunten helder weergegeven. De verdieping op de thema’s is minimaal. Voldoende voor de inwoners en voldoende voor de beheerders om te weten waar de gemeente met haar bomen naar toe wil werken.

En zo wordt met het Uitvoeringsplan bomen ook de kwaliteit van de gemeentelijke bomen gewaarborgd, net als de geëxporteerde laanbomen die we door heel Europa en ver daarbuiten aantreffen.

Meer informatie?

Ronald van der Velden, Adviseur openbaar groen, begraafplaatsen en speelvoorzieningen, gemeente Neder-Betuwe.

Deel dit bericht via:
Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van wat Bomenwacht Nederland doet? Schrijft u zich dan nu in voor de nieuwsbrief.