Bomenbeleidsplan: waar wil je als gemeente naartoe?

07-07-2017
Bomenbeleid, Nieuws, Opdrachtgevers
Geschreven door Sabine Roelofs

“Veel mensen vinden bomen mooi, maar ze zien ze liever niet voor hun eigen raam. Wel de lusten, niet de lasten, het gaat ook op bij bomen. Maar wanneer is er sprake van last? Als er geen duidelijke beleidsregels zijn vastgelegd over bijvoorbeeld overlast van bomen, kun je nergens op sturen”, stelt John Koens, beleidsadviseur Groen en Milieu bij de gemeente Noordwijkerhout. Sinds zijn komst bij de gemeente pleit hij voor een eenduidig bomenbeleidsplan.

Na een begeleidingstraject van een half jaar, verzorgd door onze Adviseur Beleid Susanne Driessen, ligt er straks een duidelijk bomenbeleidsplan waarin de gemeentelijke visie en ambitie verankerd zijn en dat richtlijnen bevat hoe om te gaan met de bomen in de leefomgeving. Zes verschillende werksessies behandelen diverse onderdelen die moeten terugkomen in het bomenbeleidsplan: van beheer en bescherming van bomen tot communicatie over bomen. Maar beginnend met de visie, ambitie en doelstellingen. Waar wil je je als gemeente aan committeren, waar wil je naartoe?

Visie, ambitie en doelstellingen

De gemeente Noordwijkerhout had aanvankelijk geen duidelijke visie, ambitie en doelstellingen geformuleerd. “Gelukkig werkte er wel al die tijd een zeer betrokken medewerker Groen die zich echt bekommerde om de bomen en dus keuzes maakte ten goede van de bomen”, vertelt Koens. Een beleidsanalyse van zowel landelijke als gemeentelijke beleidsdocumenten zoals de Wet natuurbescherming en de Algemene Plaatselijke Verordening biedt enige richting voor de weg die ingeslagen wordt. Stellingen dagen de aanwezigen tijdens de werksessies uit tot het nemen van standpunten. ‘Elke boom is even belangrijk’ is zo’n stelling uit de eerste werksessie. De uitspraken en de standpunten zijn input voor de visie, ambitie en doelstellingen. Voor de gemeente Noordwijkerhout is de ambitie kernachtig samengevat: de karakteristieke identiteit behouden én versterken. De doelstellingen geven aan hoe de gemeente deze ambitie gaat waarmaken.

Bollenstreek, Noordwijkerhout, bomenbeleidsplan

Beheeranalyse

Koens: “De mening van de politiek is altijd een mix van bestuurlijke standpunten. Het is daarom goed dat een onafhankelijk adviesbureau als Bomenwacht Nederland dit proces begeleidt. De politieke begroting en de bestuurlijke voorkeuren vormen dan geen issues. De boom in de leefomgeving, díe staat centraal.” De huidige toestand van de bomen is een belangrijk uitgangspunt. Zijn ze in een goede conditie? En zijn ze veilig? Een beheeranalyse concludeerde dat in Noordwijkerhout zo’n 60 procent van de gemeentelijke bomen niet voldoet aan het beoogde kwaliteitsniveau. “In onze ambitie stellen we dat 95 procent van onze bomen het predicaat goed moet hebben. Uit de analyse bleek dat onze bomen er niet goed voor staan. Het was geen verrassing, eerder een bevestiging. Het is nóg meer een bewijs dat we betere beheerkeuzes moeten maken. Het bomenbeleidsplan gaat ons daarbij helpen.”

Elke werksessie is goed voor één of meerdere hoofdstukken voor het bomenbeleidsplan. “Hoe zeg ik het netjes… jullie zitten mij wel achter de broek. Dat bedoel ik zeer positief. Samen zijn we in dit proces gestapt en samen hebben we de afspraak gemaakt om ons te houden aan de strakke planning. We hebben elkaar nodig. Ik hoor de ambitie ‘afspraak is afspraak’ vaker, maar geregeld verzwakt die ambitie. Gelukkig is dat bij ons niet het geval!”, concludeert Koens. De intentie is om het concept-bomenbeleidsplan in oktober van dit jaar op te leveren.

Ook behoefte aan begeleiding om tot een helder, eenduidig bomenbeleidsplan te komen? Een herziening van uw huidige bomenbeleidsplan is ook mogelijk. info@bomenwacht.nl 

Deel dit bericht via:
Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van wat Bomenwacht Nederland doet? Schrijft u zich dan nu in voor de nieuwsbrief.