Bomenwacht Nederland is er ook voor bomen onder de Omgevingswet

03-10-2019
Bomenbeleid, Omgevingswet
Geschreven door Josien Hissink

Je kent ons van boomtechnisch onderzoek en advies, maar wellicht ook van beleids- en beheerplannen. In 2021 gaan de traditionele sectorale beleidsplannen, beheerplannen, verordeningen en bestemmingsplannen op in de gemeentebrede en integrale Omgevingsvisie het Omgevingsplan en in één (of meerdere) van de (thematische) Omgevingsprogramma’s.

Werken met de Omgevingswet spoort aan tot anders werken. De nadruk komt te liggen op regionale samenwerking, integraal werken en participatie. In plaats van afzonderlijk beleid, normen en regels voor bouwen infrastructuur, water, bodem, lucht, landschap, cultureel erfgoed en natuur, gelden er straks integrale plannen waarbij deze thema’s samenkomen. Dit is de kans om bomen hierbij ook een prominente plek te geven.

Nodig ons uit voor een kennissessie

Wil je weten wat de Omgevingswet inhoudt en wat de invoering ervan betekent voor jullie bomenbeheer? Nodig ons dan uit voor een vrijblijvende kennissessie bij jullie op locatie. Bomenwacht Nederland bereidt haar opdrachtgevers die met beleidsontwikkeling en beheerplannen bezig zijn, al enige tijd voor op de komst van de Omgevingswet. We zijn bereikbaar op e-mailadres omgevingswet@bomenwacht.nl.

Waar staan jullie?

Wil je, als gemeente, waterschap of provincie, weten waar je staat? Dat kan door samen met collega’s van bomenbeheer enkele vragen te beantwoorden: klik hier. Door elkaars kennis te combineren, is de vragenlijst in 10 minuten in te vullen. 1 formulier per organisatie volstaat. Indien gewenst verzorgen we een persoonlijke toelichting tijdens een kennissessie. Wil je je alvast inlezen? Zie ons Informatieblad bomen onder omgevingswet.
De antwoorden op de vragen die tot 14 oktober binnen kwamen, zijn meegenomen om het benchmark te bepalen.

Deel dit bericht via:
Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van wat Bomenwacht Nederland doet? Schrijft u zich dan nu in voor de nieuwsbrief.