Doetinchem ziet kansen

24-01-2020
Omgevingswet, Opdrachtgevers, Over Bomenwacht
Geschreven door Josien Durieux - Hissink

Op basis van landelijk onderzoek hebben we een benchmark opgesteld over de voorbereiding door gemeenten op de Omgevingswet. Hoe pakken zij het aan, welke kansen en knelpunten zien boombeheerders en vooral: welke positie krijgen bomen (en groen) straks in de integrale gemeentebrede Omgevingsvisie? Voor dit laatste deel van het drieluik spraken we met de uitvoeringsorganisatie van gemeente Doetinchem.

Praktische insteek

In de voorbereidingen op de Omgevingswet begint een gemeente niet op 0. De basis wordt gevormd door sectorale beleidsplannen, verordeningen, visies en bestemmingsplannen. Voor de gemeente Doetinchem beheert en onderhoudt uitvoeringsorganisatie Buha b.v. (Beheer Uitvoering, Handhaving en Afval), de openbare ruimte. “Ik verwacht dat het Handboek Openbare Ruimte, de bomenverordening en de bijbehorende beleidsregels bomen waarmee we nu werken, straks ook terugkomen in één van de instrumenten van de Omgevingswet”, vertelt Marc van Rijsewijk, beleidsmedewerker Bomen, Groen en Spelen bij de afdeling Wijkbeheer van Buha b.v. . “Als beheerder denk je snel in concrete zaken, zoals streefleeftijden van bomen en de praktische aanpak en randvoorwaarden die daarbij horen”, vertelt hij. Bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie gaat het om strategische keuzes en belangenafwegingen. Hierbij worden ook de wijkbeheerders (aanspreekpunt vanuit Buha b,v, voor de burgers) betrokken. Marc is er wel op gespitst welke keuzes er gemaakt worden. “Het zal veel duidelijkheid scheppen als we aangeven hoe we willen omgaan met bomen, afhankelijk van de plek waar ze staan en hun functie. Het is nou eenmaal niet haalbaar om alle bomen even belangrijk te vinden.”

Doetinchem, arboretum
Deze boom maakt onderdeel uit van het arboretum bij Villa Ruimzicht. Een monumentale boom die op de lijst van beschermwaardige bomen staat. 

De waarde van bomen

De Omgevingswet schept volgens Marc veel kansen voor bomen. “Je merkt dat de toegevoegde waarde van bomen steeds breder wordt erkend. Willen we het stedelijk gebied bewoonbaar houden, dan hebben we bomen nodig omdat ze méér zijn dan groene aankleding.”

Klimaatadaptatie vormt één van de pijlers van de Omgevingswet. “In de stedelijke omgeving zullen bomen in het kader van de klimaatadaptatie erg belangrijk worden. Van groot belang is dat er goede groeiplaatsomstandigheden worden gecreëerd zodat bomen ook echt een bijdrage in de klimaatadaptatie kunnen leveren. Maar hoe gaat het buiten de bebouwde kom, in de bossen en natuurgebieden? Daar is de impact van droge zomers enorm. We zullen moeten zoeken naar manieren om water vast te houden”, verwacht Marc.

Participatie

Op de vraag ‘wat wordt lastig’, benoemt de wijkbeheerder participatie. “Hoe bespreek je plannen en ideeën? Parkeren versus ruimte voor groen en bomen is een bekend dilemma. Ik zie daarom wel het voordeel van een breed gedragen visie voor onze gemeente, waarbij wonen, werken, bereikbaarheid maar ook groen en bomen samen komen. Daarmee kunnen we keuzes maken.”

We wensen gemeente Doetinchem veel succes bij de verdere ontwikkelingen waarbij goede keuzes en afwegingen voor duidelijkheid gaan zorgen!

Over de Omgevingswet

De feiten, die lees je hier. En dan weet je meteen hoe gemeente Lansingerland met de Omgevingswet aan de slag gaat.

Kennissessie

Wilt u aan de slag met de Omgevingswet? Wilt u meer horen over de impact van de wet op uw bomenbeheer? Heeft uw beleid een update nodig en wilt u dat zo opstellen dat het onder de Omgevingswet past? Heeft u vragen over integraal werken? Nodig ons uit voor een Kennissessie waarin we er meer over vertellen en specifiek naar de behoefte in uw organisatie kijken. Lees meer hierover in het informatieblad.

 

 

Deel dit bericht via:
Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van wat Bomenwacht Nederland doet? Schrijft u zich dan nu in voor de nieuwsbrief.