Kritische bewoners? Blijf in contact!

03-08-2022
Bomenbeheer, Bomenbeleid, Burgerparticipatie, Omgevingswet
Geschreven door Susanne Driessen

In contact blijven met bewoners. Dit klinkt vaak makkelijker dan het is. Want hoe en wanneer brengt u de bewoners van uw gemeente op de hoogte van plannen die gemaakt worden voor de openbare ruimte? Collega Susanne Driessen, Projectleider / Juridisch Adviseur, geeft haar kijk op bewonersparticipatie en deelt graag een aantal tips met u.

Ik heb een groots respect voor het geduld van boombeheerders die keer op keer netjes moeten reageren op klachten en meldingen van bewoners over bomen. Bomen die onterecht gekapt zijn. Bomen die onterecht niet gekapt zijn. Bomen die te veel of juist te weinig gesnoeid worden. Bomen die gewoon vervelend zijn en in de weg staan. Of in het algemeen de klacht dat de gemeente niet laat weten wat zij doet, waardoor alle werkzaamheden een verrassing zijn. In de ogen van bewoners kunt u het als gemeente zelden echt goed doen. Toch kan het antwoord naar diezelfde bewoners nooit zijn “hou nou eens op met klagen!”

Desondanks denk ik dat er een kern van waarheid zit in die stroom van klachten en meldingen. Niet zozeer dat de gemeente haar bomen niet goed beheert en onderhoudt. Maar wel dat de communicatie richting de bewoners over dat beheer en onderhoud verbeterd kan worden.

“Publicaties door de gemeente roepen altijd vragen op”

Het beheer en onderhoud van bomen is een vak apart. Veel technische begrippen, veel vakjargon en meestal bent u niet met een paar zinnen klaar wanneer u iemand zonder bomenkennis goed wilt uitleggen wat er gebeurt. Voor diverse gemeenten een reden om het dan toch maar kort te houden en een technische uitleg te vermijden. Of zelfs een reden om helemaal niets te melden “want het roept toch alleen maar vragen op”.

De vraag is of het aantal vragen en klachten van inwoners nu stijgt of daalt door meer te gaan communiceren. En of de aard en toon van de inwonercontacten veranderen, als gemeenten door meer te communiceren een kijkje in hun keuken geven.

Inwoners als medestanders

De meeste boombeheerders vertellen graag over hun vak. En over de mooie, bijzondere, maar ook lastige en gevaarlijke bomen die ze tegenkomen, en hoe ze problemen oplossen. Inwoners worden vaak als lastige tegenstanders gezien als het werkzaamheden aan en bij bomen betreft. Meestal komt dit doordat inwoners niet weten wat er speelt, het gevoel hebben dat alles zomaar gebeurt, zonder kennis van zaken. Bewoners willen graag invloed hebben op hun omgeving en zo nu en dan eens meedenken over verbeteringen.

Door als boombeheerder te vertellen vanuit de liefde voor het vak, wordt het onderwerp vaak al veel bereikbaarder voor uw publiek en kunt u hen meenemen in uw kant van het verhaal.


Toegankelijk communiceren, met voldoende uitleg

Als boombeheerder moet u regelmatig lastige keuzes maken die tegen uw gevoel ingaan, maar waar vanuit de politiek druk op ligt. Voortijdig zieke bomen die gekapt moeten worden, omdat deze een gevaar voor de omgeving vormen. Maar ook bouwprojecten die de ruimte van bomen innemen, of inwoners die steeds opnieuw melden dat een boom overlast geeft en weg moet.

Het is vaak makkelijker om te vertellen over de successen, de mooie bomen, de veilige situaties. Daar zullen weinig discussies over ontstaan. Maar het lijkt nu vaak of de lastige of minder leuke situaties een beetje weggemoffeld worden, zodat er in ieder geval geen ophef kan ontstaan. Dat lijkt veilig, maar levert vaak op een later moment (als bijvoorbeeld slechte bomen daadwerkelijk weggezaagd worden) alsnog een hoop vragen en discussie op.

Door uit te leggen wat aan de hand is, welke oplossingen er zijn, en welke consequenties aan keuzes hangen, kan de lastige afweging zichtbaar gemaakt worden voor betrokken bewoners. Let wel op het taalgebruik; u gebruikt vaak meer vaktermen dan u zou denken.


Maar wanneer dan?

Begin op tijd met het communiceren. Geef inwoners die dat willen, de tijd en ruimte om vragen te stellen. Het voorkomt dat ze het gevoel hebben voor een voldongen feit te staan. In een aantal gevallen kan het ook zinvol zijn om (bijvoorbeeld direct omwonenden) te vragen mee te denken over de meest passende oplossing, in plaats van te laten inspreken op een definitief plan.

Wees niet bang voor de vragen, of afwijkende wensen. Zie het als mogelijke alternatieve oplossingen. Laat je verrassen door out-of-the-box ideeën. Waarschijnlijk doet u er bij een volgend project uw voordeel mee.


Wij helpen u graag op weg!

Herkent u deze situatie binnen uw gemeente en wilt u graag weten hoe u om kunt gaan met het belang en de verplichtingen van de politiek enerzijds en de publieke opinie anderzijds? Neem dan contact op met Susanne Driessen of Josien Hissink.

Ook bieden wij in september een basiscursus voor raadsleden aan over het Belang van Bomen in de Openbare Ruimte. Tijdens de tweede module van de cursus gaan we expliciet in op het wikken en wegen met ruimte en meningen. Bekijk via de onderstaande button de pagina voor meer informatie over de cursus en breng uw raadsleden direct op de hoogte!

 

 

Deel dit bericht via:
Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van wat Bomenwacht Nederland doet? Schrijft u zich dan nu in voor de nieuwsbrief.