Kwaliteit objectief beoordelen met de Resultaatsmeter

19-05-2016
Kennis en opleiding, Kwaliteit en regelgeving, Visie
Geschreven door Leon Spek

Kwaliteit voor, kwaliteit na. Er wordt heel wat over kwaliteit geroepen, we willen het zo graag, maar uiteindelijk is die kwaliteit soms ver te zoeken. Tot grote teleurstelling van de opdrachtgevende partijen. Wat ging er mis? De kwaliteitseisen stonden toch keurig beschreven in het bestek? Tja, ‘kwaliteit vóór’ is goed, de eisen moeten uiteraard hard in het bestek of contract staan… maar besteden we wel genoeg aandacht aan ‘kwaliteit ná’? Hoe staat het met de controle op de uitvoering van het werk of op het geleverde materiaal? Wordt de kwaliteit eigenlijk wel ‘hard’ gemeten?

Het opnemen van kwaliteitseisen in een bestek is duidelijk niet voldoende om de kwaliteit te borgen. Een controle op de daadwerkelijke toepassing van die kwaliteitseisen biedt uitkomst. De vraag is daarbij vooral hoe je zo’n controle op een goede en uniforme manier uitvoert. Wat ga je controleren, hoe vaak doe je dat en op welke manier registreer en weeg je de afwijkingen ten opzichte van de gestelde eisen? Het Norminstituut Bomen – uitgever van het inmiddels veelgebruikte Handboek Bomen – bedacht een antwoord: de Resultaatsmeter. Met deze online applicatie kan de toezichthouder controleren in hoeverre de voorgeschreven kwaliteitseisen zijn nagekomen. De beoordelingscriteria die binnen de Resultaatsmeter worden gebruikt, zijn afgestemd op de kwaliteitseisen uit het Handboek Bomen.

(Fout)scores

Bij Bomenwacht zijn we erg blij met deze ontwikkeling, juist omdat we maar al te vaak hebben moeten constateren dat ‘kwaliteit vóór’ weinig waard is zonder ‘kwaliteit ná’. Denk maar aan de uitvoering van een snoeibestek. Het is nu mogelijk geworden om niet alleen harde kwaliteitseisen vast te leggen in het bestek, maar ook de kwaliteit van het uitgevoerde werk ‘hard’ te meten met behulp van de Resultaatsmeter. Zo kunnen we er zeker van zijn dat de snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorschriften uit het Handboek Bomen. Een aselecte steekproef en een beoordeling op basis van gestandaardiseerde criteria waarborgen de objectiviteit van de toetsing. Het lijkt misschien alsof de uitvoerende partij in een wel heel strak keurslijf wordt gedwongen – hij krijgt na de meting een eindrapport met zijn scores, dus ook zijn foutscores – maar op deze manier weten alle partijen wél waar ze aan toe zijn.

Autorisatie

Het Norminstituut Bomen wil zelf natuurlijk ook de kwaliteit van zijn producten waarborgen. Daarom heeft het instituut, gelijktijdig met de introductie van de Resultaatsmeter, het examen Controleur Handboek Bomen in het leven geroepen. Iedereen die de nieuwe applicatie wil inzetten in een project, moet eerst dit examen met goed gevolg afronden. Pas dan volgt autorisatie voor het gebruik van de Resultaatsmeter. U ziet het: alles wordt op alles gezet om daadwerkelijk inhoud te geven aan kwaliteit. De lat ligt hoog, het gaat allemaal niet zómaar. Daarom zijn we er best trots op dat vier Bomenwacht-adviseurs – Erik Fidder, Stéfan van der Heijden, Peter van Es en Erik Koppelaar – tot de eerste lichting geslaagden behoren.

Brede belangstelling

Enkele keren per jaar neemt het Norminstituut Bomen het examen af, en diverse opleiders in Nederland bieden inmiddels een opleiding tot gecertificeerd controleur aan. Eén van die opleiders is ons eigen Opleidingscentrum Bomen Openbare Ruimte. Tijdens de tweedaagse cursus Controleur Handboek Bomen die het opleidingscentrum verzorgt, worden de cursisten stap voor stap meegenomen in het volledige controletraject. Zo worden ze ‘klaargestoomd’ om aan het examen te kunnen deelnemen – en nog te kunnen slagen ook. Veel organisaties zien inmiddels de waarde van het werken met de Resultaatsmeter en sturen hun medewerkers naar de cursus. Gemeenten, waterschappen… maar ook uitvoerende partijen, zoals boomverzorgingsbedrijven. Deze brede belangstelling geeft wel aan hoe belangrijk alle betrokken partijen het vinden om met elkaar te komen tot de gewenste kwaliteit. Mooi dat de Resultaatsmeter daarbij kan helpen!

Deel dit bericht via:
Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van wat Bomenwacht Nederland doet? Schrijft u zich dan nu in voor de nieuwsbrief.