Van musiceren naar orkestreren…maar niet zonder toezicht

05-12-2017
Opdrachtgevers
Geschreven door Rick van Wageningen

Net als veel Nederlandse gemeenten heeft de gemeente Delft besloten minder te musiceren en steeds meer te orkestreren. Of in de woorden van Kees van Kampen, adviseur afdeling Stadsbeheer bij de gemeente Delft: “Delft is aan het transformeren naar een regiegemeente”. Niet meer al het werk zelf uitvoeren, maar in samenwerking met externe partijen, of het werk uitbesteden aan bedrijven. Van Kampen: “Toezicht is hierbij van groot belang”.

Zo worden in Delft snoeiwerkzaamheden aan en het vellen van bomen niet meer uitsluitend verricht door een eigen dienst, maar gedeeltelijk uitbesteed aan een aannemer. De gemeente kan zo besparen, want ze hoeft niet al het vakmanschap meer in eigen huis te hebben. Maar als je het werk overlaat aan anderen, is het wel belangrijk om goede afspraken te maken. Welke bomen moeten worden gesnoeid en hoe moeten ze eruitzien na een snoeibeurt, om maar iets te noemen.

Boomtechnisch toezicht

Goede afspraken vormen de basis, zo weten de betrokken partijen waar ze aan toe zijn. Vervolgens moeten die afspraken ook worden nageleefd. Daar komt de toezichthouder in beeld. Van Kampen: “Toezicht is van groot belang. Voor alle werkzaamheden wordt toezicht ingezet. Zowel met eigen als met ingehuurde toezichthouders en directievoerders. De coördinatie blijft echter bij de gemeente”.

De meeste voorwaarden voor een succesvolle uitvoering van het snoei- en velwerk zijn dus vooraf vastgelegd. Toch kan er tijdens de werkzaamheden iets misgaan. Want het gaat om grote aantallen bomen, waarbij de ene boom wel snoei nodig heeft en de andere niet. Ook is de snoeiwijze niet voor elke boom hetzelfde. Het is niet ondenkbaar dat een boom onterecht wordt gesnoeid, of erger, geveld.

Communicatie

Door de inzet van een boomtechnisch toezichthouder wordt het risico op dergelijke problemen ingeperkt. De toezichthouder is op de hoogte van de vooraf gemaakte afspraken en controleert de aannemer van het project op een correcte uitvoering. Communicatie tussen de gemeente, de toezichthouder en de aannemer is hierbij belangrijk. Alle neuzen moeten gedurende het hele proces dezelfde kant uit blijven staan.

Hoe pakt de gemeente Delft dat aan? Van Kampen: “Volgens een vast schema is er een bouwvergadering met de aannemer, zijn uitvoerder, de toezichthouder, de directievoerder, ikzelf en iemand die verslag legt. Voor spoed en dergelijke is er e-mail en telefoon. Ook heb ik eenmaal per vier weken een overleg met onze eigen mensen”. Door in gesprek te blijven, verloopt de samenwerking beter.

Handboek Bomen

Voor het toezicht op de snoei- en velwerkzaamheden heeft de gemeente Bomenwacht Nederland ingeschakeld. Waarom nou juist dit bedrijf? Van Kampen: “De meerwaarde van het toezicht door Bomenwacht Nederland is vooral de kennis van de methodiek die Delft heeft gekozen, namelijk Strategisch Bomenbeheer. Dit in samenhang met de normen en richtlijnen uit het Handboek Bomen van het Norminstituut Bomen”.

In het Handboek Bomen staan gestandaardiseerde kwaliteitseisen, richtlijnen en normen voor de uitvoering van werkzaamheden bij bomen. De gemeente Delft past deze toe als basis bij bomenprojecten. Zo is het gemakkelijker afspraken maken met elkaar. De aannemer kan uitgaan van een standaard aanpak en de toezichthouder kan eenvoudig toetsen of de gemaakte afspraken worden nagekomen. Van Kampen: “Een uitdaging is dat nog niet alle partijen even bekend zijn met het Handboek Bomen. Een voordeel is dat ik bij meldingen van burgers naar het Handboek Bomen kan verwijzen.”

Met het Handboek Bomen, Strategisch Bomenbeheer en de overstap naar een regisserende rol is de gemeente Delft een nieuw pad ingeslagen wat haar bomen betreft. In plaats van zelf de instrumenten te bespelen, kiest Delft ervoor de schrijver te zijn van het muziekstuk en de partijen toe te wijzen aan de verschillende instrumenten…maar niet zonder toezicht!

Deel dit bericht via:
Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van wat Bomenwacht Nederland doet? Schrijft u zich dan nu in voor de nieuwsbrief.