“Het vergt geen extra investering, het is vooral een bewustwording”

08-03-2017
Bomenbeheer, Opdrachtgevers
Geschreven door Peter van der Lei

Inventariseren – Besluiten – Voorbereiden – Uitvoeren. Dit succesvolle model voor procesmatig bomenbeheer, kortweg het IBVU-model, promoot Bomenwacht inmiddels bij een scala aan Nederlandse gemeenten. Eén van die gemeenten is Lansingerland, even ten noorden van Rotterdam. Ervaring met procesmatig beheer hadden ze daar al. “Maar het kon efficiënter”, zeggen Serge Meeuws en Ruud van den Bulk, beiden verantwoordelijk voor het bomenbeheer in Lansingerland. “We wilden dichter op de processen en de planning zitten, vooral omdat we als regiegemeente belangrijke taken uitbesteden.”

Lansingerland is een middelgrote gemeente die in 10 jaar tijd haar inwonertal zag stijgen met 26 procent. Er wonen nu ruim 60.000 mensen, verdeeld over de kernen Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs. In diezelfde 10 jaar steeg het aantal bomen met 46 procent, van 15.000 naar ongeveer 22.000. “Veel jonge bomen dus, iets wat hoort bij een groeigemeente”, stelt Serge Meeuws. Als projectleider gaat hij over onderhoud en vervanging van bomen, groen, speelvoorzieningen en sportvelden. “Een breed pakket, waarbij ik de rol heb van regisseur. De specialistische werkzaamheden hebben we uitbesteed aan externe partijen.”

Afsluiten en vastleggen

In Lansingerland wordt het bomenbeheer inmiddels aangepakt volgens het IBVU-model. Serge Meeuws: “De aanleiding was dat wij het bomenbeheer wilden optimaliseren en professionaliseren. We werkten al procesmatig, maar de verschillende fasen van het proces liepen ongemerkt in elkaar over. Daardoor hadden we er voor ons gevoel niet voldoende grip op. Bomenwacht verzorgde al een tijdje de boomveiligheidscontroles en reikte ons toen het IBVU-model aan. Sindsdien sluiten we elke procesfase ook echt af voordat we met de volgende van start gaan. Daarbij leggen we steeds de gemaakte afspraken vast. Hierdoor hebben we niet alleen meer grip gekregen op het bomenbeheer, ook is het proces nu beter te volgen binnen de gemeentelijke organisatie.”

Strakke regie

Collega Ruud van den Bulk is binnen de gemeente de bomenspecialist. Als werkbegeleider houdt hij toezicht op het onderhoud van bomen en groen, ook vraagt hij de benodigde omgevingsvergunningen aan voor het kappen van gemeentebomen. “Een belangrijk pluspunt is dat we nu veel bewuster met het proces bezig zijn”, zegt hij. “Eerst laten we de veiligheids- en onderhoudstoestand van de bomen inventariseren. Vervolgens besluiten we wat we wel en niet gaan doen, en na een zorgvuldige werkvoorbereiding kan onze aannemer de veiligheids- en onderhoudsmaatregelen gaan uitvoeren. Vanuit de gemeente voeren wij daarbij een strakke regie. Zo kunnen we de planning en het budget goed bewaken, we zitten er dicht op en waar nodig sturen we bij.”

Geen achterstand

Tevreden stellen de beide heren vast dat ze het bomenbeheer goed op orde hebben. Ruud van den Bulk: “De boomveiligheidscontroles en het onderhoud laten we periodiek en tijdig uitvoeren. We hebben nu geen achterstand in het snoeibeeld. De kans op problemen door achterstallig onderhoud blijft op deze manier minimaal, en we kunnen ons meer richten op behoud in plaats van kap. Allemaal door het strak te regisseren. En het mooie is: het vergt geen extra investering, het is vooral een bewustwording. Elke procesfase ronden we heel bewust af voordat we verdergaan. Zo krijg je er veel meer vat op – en dat is juist de winst van het model.”

Breder kijken

Valt er nu in het bomenbeheer van Lansingerland nog méér te verbeteren? Serge Meeuws denkt van wel: “We willen de IBVU-fasen verder gaan borgen in het beheersysteem. Het gaat ons dan vooral om de registratie van de beslismomenten. Ook willen we de historie inzichtelijker maken, of het nu gaat om de boomveiligheidscontrole, het nader onderzoek of het onderhoud. En vanuit mijn functie kijk ik zelfs breder: we willen het IBVU-model nu ook doorvoeren in het beheer van speeltoestellen. Dat kan prima, die hebben immers ook controle en onderhoud nodig. Maar de bomen hadden bij ons tóch de primeur.”


Het IBVU-model is onderdeel van het programma Strategisch Bomenbeheer®, ontwikkeld door Bomenwacht Nederland.

Deel dit bericht via:
Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van wat Bomenwacht Nederland doet? Schrijft u zich dan nu in voor de nieuwsbrief.