Waarom zou je een beukengroep adopteren?

19-11-2015
Kennis en opleiding, Nieuws, Visie
Geschreven door Tom Corton

Park Sonsbeek, Park Zypendaal, Park Gulden Bodem… met elkaar vormen deze drie parken een fraaie groene zone in het noordelijke deel van Arnhem. In Park Zypendaal vinden we Huis Zypendaal, een kasteel met een rijke historie. En natuurlijk vinden we in dit park veel bomen – heel veel bomen. Opvallend is bijvoorbeeld de omvangrijke beukengroep, niet zo heel ver van het kasteel. Ook dit jaar lieten deze imposante bomen weer hun kenmerkende herfstverkleuring zien. Het is niet zo verwonderlijk dat heel veel mensen in alle seizoenen willen genieten van al het groen. Natuurlijk zien we dat graag, maar het betekent wél een flinke druk op de bomen en hun groeiplaats. Als soort zijn beuken toch al zo gevoelig voor verstoringen. Reden voor Bomenwacht Nederland om zich het lot van de beukengroep aan te trekken en een heus ‘adoptieplan’ op te stellen.

Het idee ontstond tijdens een bomenexcursie in het park, georganiseerd door de Groenstudieclub Arnhem. De gemeente Arnhem maakte kenbaar dat zij best wat meer specialistische kennis kan gebruiken als het gaat om het beheer van monumentale bomen die door intensief gebruik van de omgeving onder druk staan. Hoe waarborg je de conditie en kwaliteit van deze bomen? Welke mogelijkheden zijn er om ze te beschermen tegen ál te intensief gebruik? Hoe zijn ze voor de (verre) toekomst te behouden? Vragen waar de beheerders van de gemeente Arnhem al langer mee rondlopen, zonder daar één-twee-drie een antwoord op te hebben. Nu wilde het toeval dat ook Bomenwacht Nederland vertegenwoordigd was tijdens de excursie. In de gesprekken die volgden, passeerden al snel allerlei vernieuwende ideeën de revue. Met als resultaat dat Bomenwacht Nederland de beukengroep nu officieel heeft ‘geadopteerd’.

Symbool

De vraag rijst natuurlijk wat dat precies inhoudt, het adopteren van een bomengroep. En, belangrijker nog: wat is het doel? Om met dat laatste te beginnen, Bomenwacht Nederland wil vooral een kennispartner en ‘ontzorger’ zijn voor de gemeente Arnhem. De adviseurs van Bomenwacht hebben al zóveel kennis opgebouwd over het beheer van monumentale bomen, dat we het als een buitenkans zien om die kennis in te zetten voor deze beukengroep. In zekere zin staan de beuken symbool voor alle monumentale parkbomen die door het gebruik van de omgeving onder druk staan. De specifieke kennis hierover kunnen we uitbreiden, verdiepen en met elkaar delen, zodat we tot op landelijk niveau kunnen streven naar een ‘beheerstandaard’ voor dergelijke bomen.

Onderzoek

Concreet zal Bomenwacht Nederland gedurende een periode van drie jaar het beheer van de beukengroep op zich nemen. Om te beginnen zullen wij een boomtechnisch onderzoek uitvoeren, waarbij we niet alleen de conditie en kwaliteit van de bomen in kaart willen brengen maar ook de groeiplaats nauwkeurig gaan onderzoeken. Aan de hand van de bevindingen bepalen we welke (verbeter)maatregelen relevant zijn. Voor de uitvoering van die maatregelen schakelen we een externe partij in, Bomenwacht houdt zich immers niet bezig met uitvoerende werkzaamheden. Wel houden wij scherp toezicht op de uitvoering. Daarnaast behoren jaarlijkse controles, aanvullend boomtechnisch onderzoek (met inzet van specialistische meetapparatuur) en het opstellen van tussentijdse rapportages en een eindadvies tot onze taken. Alle bijbehorende kosten dragen wij uiteraard ook – wij vinden dat dat bij een adoptie voor zich spreekt.

Gezond

Als we straks drie jaar verder zijn, zullen we met elkaar weer heel wat hebben geleerd. Daar hebben we allemaal baat bij: de gemeente Arnhem, wijzelf als boomtechnisch adviesbureau, andere betrokken partijen… en uiteindelijk de hele bomenvakwereld. Via onze publicaties houden we u op de hoogte van alle bevindingen. En de beukengroep zelf? Die vaart er wel bij, wat ons betreft gaat dit groene monument een gezonde toekomst tegemoet. Het mag duidelijk zijn: bomen adopteren is zo gek nog niet!

Park Zypendaal - beukengroep

Deel dit bericht via:
Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van wat Bomenwacht Nederland doet? Schrijft u zich dan nu in voor de nieuwsbrief.