Begeleiding

U heeft bij uw bomen een inventarisatie laten uitvoeren of een boomtechnisch onderzoek. Dat heeft de nodige gegevens en adviezen opgeleverd. Hoe nu verder?

Tijdens een werksessie kunnen wij u ondersteunen bij de besluitvorming. Welke maatregelen laat u uitvoeren en welke niet? Wat past binnen het vastgestelde beleid en ambitieniveau? Met elkaar nemen we de geadviseerde maatregelen door en leggen we uw keuzes vast. Het kan daarbij gaan om veiligheids- en onderhoudsmaatregelen, maar ook om een verplanting of een groeiplaatsverbetering.

Op basis van uw keuzes stellen we een werkpakket samen voor de uitvoering van de maatregelen. Ook maken we de bijbehorende themakaarten en brengen we het kostenplaatje in beeld.

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Brochure