Training

U heeft bij uw bomen een inventarisatie laten uitvoeren, of een boomtechnisch onderzoek. Dat heeft de nodige gegevens en adviezen opgeleverd. Hoe nu verder? Welke maatregelen laat u uitvoeren en welke niet? Wat past binnen het vastgestelde beleid en ambitieniveau?

Wij verzorgen graag een eendaagse training voor u en uw team, waarin we het proces van de besluitvorming samen doorlopen. Op basis van een fictieve case gaan we in op de geadviseerde maatregelen en geven we u handvatten om goed gefundeerde keuzes te kunnen maken.

Na deze training kunt u zelf met uw team aan de slag met de besluitvorming die volgt uit de inventarisatie van uw eigen bomenbestand.

 

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Brochure