Aanbestedingen

En dan is het tijd om het werk uit te gaan voeren. Om de uitvoering vlekkeloos te laten verlopen, is een goede voorbereiding en begeleiding van het werk essentieel. En daar kunnen wij u bij helpen. Dat doen wij niet zelf, maar dat laten we graag over aan de expert: Bomenwacht Aanbestedingen BV.

Met Bomenwacht Aanbestedingen schakelt u een onafhankelijke partij in om het aanbestedingstraject te begeleiden, uw belangen te behartigen en u te ontzorgen. Een professionele, onafhankelijke partner met een pragmatische mentaliteit die zich puur en alleen richt op het traject van aanbesteden, contracten en directievoering.

Grofweg kan Bomenwacht Aanbestedingen u helpen bij het opstellen van het bestek en het aanbesteden van het bestek. Ook kunnen zij de directievoering voor u verzorgen. Zo wordt u zorg en werk uit handen genomen en kunt u zich focussen op wat ú interessant vindt: de bomen.

Diensten
Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10