Directievoering

Om een optimaal resultaat te behalen, is het essentieel dat tijdens de uitvoeringsfase de gemaakte afspraken worden nagekomen. Dat de doelstellingen en het gewenste kwaliteitsniveau worden gerealiseerd. Wij kunnen u hierbij helpen door de directievoering te verzorgen.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bewaakt de directievoerder in samenwerking met de toezichthouder de kwaliteit, de planning en de kosten. De directievoerder neemt de last van de uitvoeringsactiviteiten van u over en rapporteert rechtstreeks aan de projectmanager.

Voor de uitvoerende partij is de directievoerder het aanspreekpunt. Hij is vanaf de aanbesteding verantwoordelijk voor de voortgang, de organisatie en de financiën van het project. Ook zorgt hij ervoor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de besteksvoorwaarden en de geldende wet- en regelgeving.

Tot slot verzorgt de directievoerder de volledige besteksadministratie. U kunt dan ook vertrouwen op een zorgvuldige afwikkeling van het project.

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Brochure