Begeleiding

Bij het streven naar een gezond en evenwichtig bomenbestand zijn betrouwbare boomgegevens onmisbaar. Wanneer u voor het inventariseren van die gegevens eigen personeel of derden inschakelt, kunnen onze ervaren vakmensen de begeleiding verzorgen.

Wij stellen voor u het bestek op, verzorgen de aanbesteding en bewaken de kwaliteit tijdens de uitvoering van de inventarisatie. Dit geeft u de zekerheid van betrouwbare boomgegevens, die als uitgangspunt kunnen dienen voor de te treffen veiligheids- en onderhoudsmaatregelen bij de bomen. Het einddoel: een vitaal bomenbestand dat voldoet aan alle gestelde criteria.

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Brochure