Training systematiek

Uiteraard laat u de inventarisatie van uw bomenbestand uitvoeren door deskundige inspecteurs. Belangrijk is echter ook dat de inspecteurs allemaal op dezelfde manier werken. Zij dienen op de juiste wijze gebruik te maken van de systematiek die voor de inventarisatie is ontwikkeld.

Wij kunnen uw inspecteurs in drie dagen tijd volledig opleiden in de gehanteerde systematiek. Wij nemen uw inspecteurs in theorie en praktijk mee en trainen hen om de systematiek eenduidig en goed toe te passen in uw beheeromgeving.

Aan het einde van de training nemen wij bij uw inspecteurs een examen af. Bij een goed resultaat kunnen zij direct aan de slag met de inspectie van uw bomenbestand en weet u dat zij de kennis in huis hebben om u aan het einde van de rit goede en eenduidige bomendata te bezorgen.

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Brochure