Uitvoering

Als wij een bomeninventarisatie voor u uitvoeren, brengen wij zowel de veiligheids- als de onderhoudstoestand van uw bomen in kaart. Zo weet u hoe het met de veiligheid van de bomen gesteld is en welke onderhoudsmaatregelen u dient te treffen.

Bomen kennen net als mensen een lichaamstaal die nuttige informatie geeft over de toestand waarin ze verkeren. Bij de boomveiligheidscontrole (‘VTA’) is deze lichaamstaal van groot belang voor het vaststellen van eventuele veiligheidsrisico’s. Tijdens de controle worden de bomen volgens vaste richtlijnen geïnspecteerd. Daarbij wordt vooral gelet op mechanische en biologische afwijkingen die kunnen leiden tot breuk- en/of instabiliteitsgevaar.

Tegelijkertijd wordt de onderhoudstoestand van de bomen in kaart gebracht. Zo wordt bekeken of er sprake is van takken die in de weg hangen of die op termijn topzwaar kunnen worden. Maar denk ook aan andere beheerknelpunten, zoals bestratingsopdruk, veroorzaakt door wortels die bij gebrek aan groeiruimte aan de oppervlakte blijven.

Al onze adviseurs beschikken over het certificaat Boomveiligheidscontroleur van Stichting Groenkeur, u kunt er dan ook zeker van zijn dat zij de boominspecties vakkundig uitvoeren. De inspectieresultaten krijgt u aangereikt in een overzichtelijk rapport. Zo beschikt u over actuele, onderbouwde gegevens waarmee u kunt aantonen dat u als eigenaar/beheerder voldaan heeft aan uw zorgplicht.

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Brochure