Aanbesteding

Zoekt u een partij die bijvoorbeeld snoei- of verplantwerkzaamheden voor u gaat verrichten? Het selecteren van de juiste partij kan een lastig traject zijn. Wij kunnen u hierin begeleiden, of zelfs het gehele traject voor u verzorgen. 

Uiteraard begint alles met een gedegen voorbereiding. Samen met u onderzoeken wij welke aanbestedingsprocedure in uw geval passend is. Nadat de te volgen procedure is gekozen, dienen alle relevante documenten in orde te worden gemaakt. Denk daarbij aan een inschrijvingsleidraad, maar ook aan de criteria voor de gunning.

Wij helpen u bij het kiezen van de juiste gunningscriteria. Dit kunnen criteria zijn op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (Beste PKV, voorheen EMVI) of op basis van de laagste prijs. Kiest u voor Beste PKV, dan bieden wij u de mogelijkheid om gebruik te maken van een prestatiemeting.

Wanneer alle documenten gereed zijn, kunnen wij u begeleiden tijdens de aanbestedingszittingen. Wij verstrekken u bruikbare adviezen en ontzorgen u bij het opstellen van het proces-verbaal van aanbesteding en het formuleren van het gunningsadvies.

Na de gunning kan met de uitvoering worden gestart. Uiteraard kunnen wij u ondersteunen bij het toetsen en controleren of de uitvoerende partij voldoet aan de eisen en waarmaakt wat hij belooft. Door hiervoor de prestatiemeting in te zetten, wordt de toetsing nog gemakkelijker voor u.

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Brochure