Toezicht houden

De voorwaarden voor een succesvolle uitvoering van (groen)werkzaamheden zijn veelal in een bestek vastgelegd. In de praktijk wordt echter lang niet altijd aan de gevraagde kwaliteit voldaan. Om toch de kwaliteit scherp in de gaten te kunnen houden, zet Bomenwacht Nederland een boomtechnisch toezichthouder in.

De uit te voeren werkzaamheden – bijvoorbeeld een verplanting of een herinrichtingsproject – zijn vaak beschreven in uitgebreide integrale bestekken. Hierin kunnen meerdere vakdisciplines terugkomen, zoals wegenbouw, cultuurtechniek en groenwerkzaamheden.

Ondanks dat de meeste voorwaarden voor een succesvolle uitvoering zijn vastgelegd, zien we maar al te vaak dat het misgaat met de bomen. Zo kan bij herinrichtingswerkzaamheden onachtzaamheid leiden tot schade aan bomen.

Om dit soort problemen te voorkomen, kunnen wij voor u toezicht houden tijdens de werkzaamheden. Onze toezichthouder controleert de aannemer van het project op een juiste uitvoering, met het betreffende bestek als uitgangspunt. Eventuele knelpunten lost hij in overleg met de betrokken partijen zo snel mogelijk op.

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Brochure