Snoeibestek

Wanneer de keuzes gemaakt zijn, is het belangrijk de uit te voeren werkzaamheden zorgvuldig voor te bereiden. We willen immers allemaal dat de uitvoering vlekkeloos verloopt. Een goede werkomschrijving, een eenduidig bestek of zelfs een organisatiebreed ‘bomenhandboek’ helpt daarbij.

Wij kunnen u ondersteunen door in samenspraak met u het snoeibestek op te stellen. Of wij nemen u de aanbesteding uit handen.

Diensten
Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10