Toezicht

De voorwaarden voor een succesvolle uitvoering van werkzaamheden zijn veelal in een bestek vastgelegd. In de praktijk wordt echter lang niet altijd aan de gevraagde kwaliteit voldaan. Om toch de kwaliteit scherp in de gaten te kunnen houden, zet Bomenwacht Nederland een boomtechnisch toezichthouder in.

De uit te voeren werkzaamheden – bijvoorbeeld een boomveiligheidscontrole of een snoeironde – zijn vaak beschreven in uitgebreide inventarisatie- of snoeibestekken.

Ondanks dat de meeste voorwaarden voor een succesvolle uitvoering zijn vastgelegd, zien we maar al te vaak dat het toch nog misgaat. Zo kunnen bij een boomveiligheidscontrole fouten in de data sluipen of risico’s verkeerd worden ingeschat. Tijdens een snoeironde komt het voor dat bomen onterecht worden gesnoeid of juist worden overgeslagen.

Om dit soort problemen te voorkomen, kunnen wij voor u toezicht houden tijdens de werkzaamheden. Onze toezichthouder controleert de aannemer van het project op een juiste uitvoering, met het betreffende bestek als uitgangspunt. Eventuele knelpunten lost hij in overleg met de betrokken partijen zo snel mogelijk op.

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Brochure