Bomen doormeten in het hart van Amsterdam

Opdrachtgever: Stadsdeel Centrum, gemeente Amsterdam
Type project: Nader onderzoek
Datum: April tot en met juli 2016

Bij 79 bomen in het centrum van Amsterdam heeft Bomenwacht Nederland een nader onderzoek uitgevoerd. Eerder zijn bij deze bomen afwijkingen geconstateerd die de breukvastheid en/of stabiliteit negatief kunnen beïnvloeden. Tijdens het nader onderzoek is geavanceerde meetapparatuur ingezet, om zo duidelijkheid te verkrijgen over de veiligheidssituatie.

De 79 onderzochte bomen staan verspreid over het Amsterdamse stadscentrum. Om de eerder gesignaleerde afwijkingen goed in beeld te krijgen, is bij de bomen een uitgebreide visuele inspectie uitgevoerd. Tevens is met een kunststof hamer op de stam en stamvoet geklopt en is met een prikstok in het houtweefsel geprikt. Aanvullend zijn metingen verricht met specialistische apparatuur, zoals de geluidstomograaf en de resistograaf. In een aantal gevallen is de stamvoet deels vrijgegraven.

Uitkomsten

Op basis van het nader onderzoek zijn 26 bomen als risicoboom benoemd. Bij deze bomen is sprake van een veiligheidsrisico voor de omgeving. In veel gevallen is de boom zodanig aangetast door een schimmel dat de breukvastheid en/of stabiliteit in het geding is. Het verwijderen van de boom is dan de enige reële optie. In andere gevallen is er sprake van overbelaste of dode takken, zodat snoei uitkomst biedt om de risico’s te minimaliseren.

De overige onderzochte bomen zijn veelal als attentieboom benoemd. Tijdens de komende (jaarlijkse) inspecties is het van belang de geconstateerde afwijkingen extra in de gaten te houden.

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Gerelateerde diensten