Bomenbeleid mét inwoners in Lisse

Opdrachtgever: Gemeente Lisse
Type project: Burgerparticipatie bij gemeentelijk bomenbeleid
Datum:

In Lisse bepalen bomen voor een zeer belangrijk deel het straatbeeld. Reden voor de gemeente, een tiental gemotiveerde inwoners en Bomenwacht Nederland om gezamenlijk te gaan voor een betere boomkwaliteit in het ‘groene hart’ van de kleurrijke Bollenstreek.

Samen met Bomenwacht heeft de gemeente de afgelopen jaren veel energie gestoken in het nauwkeurig in beeld brengen van het bomenbestand én het actualiseren van het bomenbeleid. De stem van de inwoners werd hierbij niet vergeten: in de Klankbordwerkgroep Bomen zijn de ins en outs van de te volgen koers besproken.

Burgerparticipatie

Aan de Klankbordwerkgroep Bomen namen zowel gemeentemedewerkers en Bomenwacht-adviseurs als een tiental betrokken inwoners van Lisse deel. Sinds januari 2015 zijn vrijwel maandelijks diverse boomgerelateerde onderwerpen besproken en beleidsondersteunende documenten opgesteld. Zo hebben de deelnemers zich gebogen over de boomnorm (zie ook het artikel hierover) en deze van een akkoord voorzien. Gezamenlijk is ook de nieuwe bomenverordening opgesteld, waardoor waardevolle bomen beter worden beschermd. Hiermee samenhangend is de geactualiseerde versie van de ‘Lijst waardevolle bomen’ uitgebreid besproken en is meegedacht over aanvullende beleidsregels voor de structuur- en functionele bomen. Ten slotte heeft het beheerplan voor planmatig onderhoud en beheer van bomen de nodige inspanning gevergd.

Publieksversie bomenbeleidsplan

Meebeslissen in klein comité is uiteraard goed, maar de wens bestond om alle Lissenaren te laten weten wat nu de voornemens rond bomen waren. Er is daarom een kleurrijke en handzame brochure ‘Bomen in Lisse’ uitgebracht die het bomenbeleidsplan samenvat, deze kan via de gemeentelijke website worden gedownload.

LISSE_presentatie_folder_bbplan_

Presentatie van de publieksversie van het Bomenbeleidsplan door wethouder
Evert Jan Nieuwenhuis en leden van de Klankbordwerkgroep Bomen.

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Vergelijkbare projecten
Gerelateerde diensten