Breukgevoelige populieren, wat doen we ermee?

Opdrachtgever: Gemeente Doetinchem
Type project: Boomtechnisch onderzoek
Datum: September 2015

Bij een twaalftal Canadese populieren aan de Belderstraat in Doetinchem heeft Bomenwacht Nederland een boomtechnisch onderzoek verricht. Zowel de gemeente Doetinchem als gebruikers van dit fietspad gaven aan dat uit de bomen regelmatig zware takken naar beneden kwamen. De gemeente wilde graag weten of de populieren met gerichte snoeimaatregelen te behouden zijn. De omgevingsveiligheid dient immers te worden gewaarborgd.

Takbreukgevoeligheid is een probleem dat zich voornamelijk voordoet bij oudere Canadese populieren. Bij deze van oorsprong voor de houtproductie gekweekte soort zakken de snelgroeiende (gestel)takken uiteindelijk door het eigen gewicht naar beneden. Vooral lange en dunne takken groeien relatief snel. Het daarbij gevormde hout is minder vast van structuur, waardoor deze takken gaan doorbuigen en uiteindelijk kunnen uitbreken. Een uitbuigende tak is vaak herkenbaar aan de opening in de kroon die boven de tak is ontstaan.

Verouderingssymptomen

Aan de Belderstraat was deze snelgroeiende boomsoort aangeplant om in korte tijd een groen karakter te realiseren. De problematiek die inmiddels op vele plaatsen in Nederland actueel is, speelde ook bij deze volwassen bomen. De adviseurs van Bomenwacht Nederland vonden de verouderingssymptomen bij alle twaalf bomen terug: takstompen van reeds afgebroken gesteltakken, uitbuigende (zware) takken, veel grof dood hout in de kroon, plakoksels en bij sommige bomen een rotting aan de stamvoet. Met het oog op de omgevingsveiligheid én de wens om de bomen te behouden blijkt intensief snoeien een optie. Wel zou dit een behoorlijke verstoring van het boombeeld opleveren (‘dikke stammen met te kleine kronen’) en op termijn geen oplossing bieden vanwege hergroei van takken vanuit de snoeiwonden.

Advies

Gelet op de kwaliteit van de bomen en de toenemende takbreukrisico’s adviseert Bomenwacht Nederland deze populieren te verwijderen. Langs het fietspad van de Belderstraat kan daarna een duurzame beplanting worden gerealiseerd, bestaande uit bomen die deze groene zone nog lang én veilig kunnen verfraaien.

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Gerelateerde diensten