De effecten van een bodemophoging in beeld

Opdrachtgever: Gemeente Capelle aan den IJssel
Type project: Bomen Effect Analyse
Datum: Februari 2013

Bij 20 platanen en 13 esdoorns in de Puccinibuurt te Capelle aan den IJssel heeft Bomenwacht Nederland een Bomen Effect Analyse (BEA) uitgevoerd. Dit in verband met het voornemen om bij de bomen een bodemophoging uit te voeren. Uit de resultaten van de BEA is gebleken dat deze ophoging een negatief effect zou hebben op de conditie van de bomen.

Tijdens het onderzoek is eerst de kwaliteit van de bomen bepaald. Daarbij is gelet op de conditie, veiligheid en beheerbaarheid. Vervolgens is beoordeeld of de bomen eventueel te verplanten zouden zijn en is gekeken naar de ondergrondse situatie (bodemprofiel, bewortelingspatroon). Ten slotte is onderzocht in hoeverre de uitvoering van de ophoogwerkzaamheden negatief kan uitpakken voor de bomen.

Uitkomsten

De kwaliteit van de 33 bomen is als matig beoordeeld,  alle bomen kampen met conditieproblemen.

De ophoging is dusdanig fors dat er voor de bomen negatieve gevolgen te verwachten zijn. Niet alleen zal de bodemgasuitwisseling verslechteren, ook zullen de wortelpakketten door de druk van de opgebrachte laag dieper in het grondwater komen te liggen. Hierdoor zal er wortelsterfte optreden. Bij de bomen zal dit leiden tot een verdere afname van de conditie.

Bij de 20 platanen bestaat de mogelijkheid om ze uit de grond te lichten en, na de ophoogwerkzaamheden, op een hoger niveau terug te plaatsen. Via deze manier van verplanten kunnen ze de beschikking krijgen over meer doorwortelbare diepte, waardoor de conditie mogelijk nog kan verbeteren. Belangrijk is wel dat de huidige zuurstofproblemen onder in de bodem worden opgelost (met behulp van een beluchtingssysteem).

Voor de 13 esdoorns geldt dat ze niet geschikt zijn voor verplanting. Enerzijds heeft dit te maken met de conditieproblemen, anderzijds laten esdoorns zich als soort minder goed verplanten.

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Gerelateerde diensten