Groeiplaatsinrichting is maatwerk

Opdrachtgever: Gemeente Vlaardingen
Type project: Groeiplaatsonderzoek
Datum: Maart 2013

Bij 5 iepen en 3 platanen aan de Doctor Wiardi Beckmansingel te Vlaardingen heeft Bomenwacht Nederland een groeiplaatsonderzoek uitgevoerd. De gemeente realiseert hier een nieuw winkelgebied en wil de 8 bomen duurzaam handhaven. Het onderzoek heeft geleid tot een specifiek inrichtingsadvies voor de groeiplaatsen, met als doel de bomen een goede toekomst te geven en beheerproblemen te voorkomen.

Tijdens het onderzoek zijn bij een aantal representatieve bomen diverse sleuven gegraven en boringen verricht. Op deze manier zijn het bodemprofiel, het bewortelingspatroon en de grondwaterstand in beeld gebracht. Daarnaast is gekeken naar de zuurstofhuishouding en de bodemverdichting.

Uitkomsten

De bomen blijken tot aan het grondwater intensieve beworteling te hebben gevormd. Oppervlakkige dikke wortels zijn nauwelijks waargenomen. Werkzaamheden op maaiveldniveau hoeven dus geen desastreuze gevolgen te hebben voor de bomen.

Voor de groeiplaatsen is een specifiek inrichtingsadvies geformuleerd. Een combinatie van boomroosters, drukverdelende infiltratiekratten en bomenzand moet de bomen voldoende groeikansen bieden. Enig wortelverlies is daarbij onvermijdelijk, maar via snoei is de balans tussen bladmassa en beworteling vrij goed te herstellen. Een boomtechnisch toezichthouder kan erop letten dat de bomen tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk worden ontzien.

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Gerelateerde diensten