Hebben de kastanjebomen aan de Markt nog toekomst?

Opdrachtgever: Gemeente Bernisse
Type project: Kwaliteitsbeoordeling
Datum: Maart 2013

Bij 20 beeldbepalende paardenkastanjes aan de Markt in Heenvliet heeft Bomenwacht Nederland een kwaliteitsbeoordeling uitgevoerd. Het merendeel van deze bomen blijkt te zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Intensief beheer is nodig om de bomen nog langere tijd te kunnen handhaven.

De kwaliteit van de 20 paardenkastanjes is beoordeeld aan de hand van de conditie, veiligheid en beheerbaarheid. Bij de conditiebeoordeling is met name gelet op de twijggroei en de knopbezetting. De veiligheid is bepaald aan de hand van (biologische en mechanische) aspecten die de breukvastheid en de stabiliteit van de bomen kunnen beïnvloeden. Bij de beheerbaarheid is vooral gekeken naar de onderhoudsbehoefte en de mogelijkheden voor duurzaam behoud.

Uitkomsten

Nagenoeg alle beoordeelde bomen blijken te zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Hierdoor is de kwaliteit niet altijd voldoende. Hoe de aantasting zich zal ontwikkelen, is onzeker. Op langere termijn zullen de bomen niet meer (duurzaam) te beheren zijn.

Om de bomen toch nog zo lang mogelijk te kunnen handhaven, is een verhoogde beheerinspanning noodzakelijk. In eerste instantie is een algehele snoeibeurt gewenst. Daarbij moeten vooral breukgevaarlijke en uitzakkende takken worden weggesnoeid. Vervolgens is het van belang de bomen via jaarlijkse inspecties goed in de gaten te houden, er mogen immers geen (nieuwe) veiligheidsrisico’s ontstaan.

Ten slotte kan de conditie van de bomen nog enigszins op peil worden gehouden door eens in de 3 jaar mest toe te dienen.

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Gerelateerde diensten