Technische Universiteit Delft weer tiptop

Opdrachtgever: Technische Universiteit Delft
Type project: Boomveiligheidscontrole en onderhoudsinventarisatie
Datum:

Bij 1.104 bomen op het terrein van de Technische Universiteit Delft heeft Bomenwacht Nederland een boomveiligheidscontrole en een onderhoudsinventarisatie uitgevoerd. Daarbij is niet alleen gekeken naar de veiligheidsaspecten, maar ook naar de onderhoudsstaat van de bomen.

De gecontroleerde bomen staan verspreid over het terrein van de universiteit. Het gaat om een gevarieerd bomenbestand, waarin vooral platanen, sierkersen, iepen en populieren een belangrijke plaats innemen.

Doel van de boomveiligheidscontrole is het beoordelen van de stabiliteit en breukvastheid van de bomen. De onderhoudsinventarisatie heeft tot doel het boombeeld te beoordelen, met speciale aandacht voor (eventueel) achterstallig onderhoud.

Uitkomsten

In totaal zijn 268 bomen als risicoboom geclassificeerd wegens uiteenlopende veiligheidsproblemen. Veelal gaat het hier om grof dood hout dat gemakkelijk kan uitbreken. Daarnaast brengen diverse plakoksels en overbelaste gesteltakken een breukrisico met zich mee. Bij een klein deel van de bomen is sprake van schimmelaantastingen en/of afstervingsverschijnselen. Een enkele boom is inmiddels geheel afgestorven.

Verder zijn 24 bomen als attentieboom benoemd. Deze bomen vertonen afwijkingen (met name aantastingen) die op termijn eventueel kunnen leiden tot een veiligheidsrisico. Het is van belang deze bomen de komende jaren extra in de gaten te houden.

Tijdens de onderhoudsinventarisatie is gebleken dat bij 358 bomen sprake is van een aanvaard boombeeld. De andere bomen kampen met een onderhoudsachterstand. Door deze bomen te snoeien, kan het onderhoud weer op peil worden gebracht.

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Vergelijkbare projecten
Gerelateerde diensten