Verse grond voor de bevrijdingsbeuk

Opdrachtgever: Gemeente Ermelo
Type project: Groeiplaatsonderzoek
Datum:

Bomenwacht Nederland heeft een groeiplaatsonderzoek uitgevoerd bij de markante rode bevrijdingsbeuk op het Stationsplein in Ermelo. De boom vertoonde een verminderde conditie. Een gericht advies voor bodemverbetering volgde om de boom zijn monumentale uitstraling terug te geven.

Op 4 mei 1946 werd deze beuk door vijf schoolkinderen aangeplant als ‘herdenkingsboom’ ter gelegenheid van de bevrijding van Nederland het jaar ervoor. In 1996, vijftig jaar later, werd in aanwezigheid van de volwassen ‘kinderen’ een gedenkplaquette bij de boom geplaatst. De boom is inmiddels prachtig uitgegroeid en met zijn hoogte van 15 meter en breedte van 12 meter opgenomen op de gemeentelijke monumentale bomenlijst.

De omgeving van de boom werd in 2004 opnieuw ingericht. Tegels werden vervangen door klinkers en er werd een boomrooster aangebracht. Ondanks deze maatregelen ging de conditie van de beuk zichtbaar achteruit. Het spreekt vanzelf dat de gemeente Ermelo zuinig is op deze bijzondere boom. Aan Bomenwacht Nederland werd gevraagd onderzoek te verrichten naar de oorzaak van het conditieverlies en advies te geven welke maatregelen nodig zijn om de boom weer vitaal te krijgen.

Advies

Onze senior boomtechnisch adviseur Reindert van Braak onderzocht de boom nauwgezet. Grondboringen toonden aan dat in de bodem te weinig vocht, humus en voeding aanwezig was. Het gevolg hiervan was zichtbare droogtestress en twijgsterfte bij de boom. Reindert gaf het advies om de klinkerverharding te verwijderen en de bodem te verbeteren door voedingsstoffen in te brengen.

Vernieuwde standplaats

De gemeente Ermelo heeft ons advies snel opgevolgd. In oktober 2013 is de verharding rond de boom verwijderd en zijn ondergronds voedingspijlers aangebracht. De toplaag bestaat nu uit voedselrijke grond waarin de bodembedekkende Waldsteinia ternata (gele aardbei) is geplant. Vocht en zuurstof kunnen zo gemakkelijk de boomwortels bereiken en de wintergroene ondergroei zorgt ervoor dat de bodem onder de boom luchtig blijft.

De rode bevrijdingsbeuk in Ermelo kan weer vele jaren gezond doorgroeien. Op naar 2046!

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Gerelateerde diensten