Poster ‘Bomen maken het verschil’

08-04-2020
Bomenbeleid, Nieuws, Omgevingswet
Geschreven door Josien Hissink

Bomen maken het verschil. Ze dragen op tal van manieren bij aan klimaatadaptatie, biodiversiteit, leefbaarheid, gezondheid en een fraaie leefomgeving. Dat weet u, dat weten wij, en dat is een boodschap die we samen graag uitdragen. Zeker in aanloop naar de Omgevingswet. Als onderdeel van de Omgevingswet moet iedere gemeente een integrale visie voor de fysieke leefomgeving opstellen: welke kwaliteit streven we na, wat willen we behouden en beschermen? Alle beleidsterreinen die te maken hebben met de leefomgeving worden hierbij betrokken. Van ruimtelijke inrichting tot economie, van infrastructuur tot recreatie en uiteraard ook groen en bomen. De hoofdzaken van al deze beleidsterreinen komen samen in de omgevingsvisie. De Omgevingswet biedt kansen om het belang van bomen voorop te zetten.

In gesprek over het belang van bomen

De afbeelding bij dit artikel laat zien op welke manieren bomen bijdragen aan de fysieke leefomgeving. De thema’s klimaatadaptatie, biodiversiteit, leefbaarheid, gezondheid en ruimtelijke inrichting met bomen komen erin terug. Wij hebben hem voor u ontwikkeld als poster (A2 formaat) of digitaal als hoogwaardige pdf. U kunt hem gebruiken als praatplaat, om het belang van bomen te bespreken met collega’s. Zowel ambtelijk, politiek als bestuurlijk, met inwoners en samenwerkingspartners.

Geef in dit formulier aan hoe u de poster wilt ontvangen: digitaal of per post.

preview_poster

De Omgevingswet biedt kansen

Aan de hand van de poster kunt u de link bespreken tussen bomen en andere aspecten van de fysieke leefomgeving. Waar liggen gezamenlijke kansen? Wat hebben we hiervoor nodig? Waar komen bomen in de knel? Hoe kunnen we dat voorkomen? Zijn de huidige afspraken en richtlijnen nog afdoende of zijn er nieuwe uitgangspunten nodig?

Dit is de tijd om uw ambities, werkwijze en regels actueel, compleet en toekomstbestendig te maken.

Bomenwacht Nederland staat voor u klaar

Wilt u aan de slag met de Omgevingswet en uw bomen, maar wilt u er eerst meer over weten? Wij hebben genoeg kennis en ervaring in huis om u te helpen. We kunnen meedenken, schrijven of adviseren op onderdelen. Ook kunnen we uw vraagstukken over bomen onder de aandacht brengen bij uw collega’s van andere disciplines. Schroom dus niet om onze hulp in te schakelen. U kunt uw behoefte ook aangeven in het eerder genoemde formulier.

Wij wensen u veel succes in aanloop naar de Omgevingswet!

We horen graag van u!

Contactgegevens team Omgevingswet:
omgevingswet@bomenwacht.nl
085 – 822 80 10

Deel dit bericht via:
Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van wat Bomenwacht Nederland doet? Schrijft u zich dan nu in voor de nieuwsbrief.