Beleidsvorming

Ambitie. Wat heeft u voor ogen? Welke ‘toekomst’ ziet u voor u? Wat gunt u uw bomen? Een goed bomenbeleid schept heldere kaders voor de uitvoering van alle werkzaamheden bij uw bomen. Beleid speelt overal in het proces een bepalende rol. Samen met u geven wij uw bomenbeleid vorm, rekening houdend met de vele wensen en invloeden vanuit uw organisatie én daarbuiten. Zo is de continuïteit van het beheer gewaarborgd voor de toekomst.

Wij kunnen u ondersteunen bij het opstellen van uw integrale beleid, het opstellen of integreren van een bomennorm, het ontwerpen van een bomenverordening of het opstellen van een specifiek bomenbeleidsplan. Ook kunnen wij u adviseren bij elk vraagstuk op het gebied van (bomen)beleidsvorming.

Onze producten
Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10