Beheervisie

Als er werkzaamheden rond bomen worden ingepland, is het een goed idee om voor de betreffende bomen een beheervisie te formuleren.

Dit begint met een nulmeting, waarin we de veiligheid, kwaliteit en beheerbaarheid bij de bomen bij gelijkblijvende omstandigheden in kaart brengen. Vervolgens maken we een inschatting van de effecten van de beoogde werkzaamheden op de bomen.

Op basis van deze twee elementen wordt dan een beheervisie opgesteld. Hierin staan de beheermogelijkheden voor de langere termijn centraal.

Vervolgens kunt u een goed onderbouwde beslissing nemen. Gaat u voor het behoud van de bomen, waarbij u (periodiek) de noodzakelijke maatregelen laat uitvoeren? Of wenst u niet langer in de bomen te investeren en vervangt u ze door nieuwe exemplaren?

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Brochure