Toetsing omgevingsvergunningen

Gemeenten hebben het er vaak druk mee: het behandelen van vergunningsaanvragen voor het kappen van bomen. Bomenwacht Nederland neemt zorg uit handen door deze kapaanvragen op deskundige wijze te beoordelen.

Elke aanvraag voor een omgevingsvergunning toetsen wij aan de specifieke criteria in uw APV. Zijn de aangevoerde argumenten voldoende overtuigend voor kap? Welke weigeringsgronden zijn eventueel van toepassing? Ook beoordelen wij de kwaliteit van de bomen waarop de kapaanvraag betrekking heeft. Is er sprake van veiligheidsrisico’s, spelen er beheerknelpunten?

Op basis van de toetsing formuleren wij een advies, zodat u – binnen de gestelde termijn – een onderbouwde beslissing kunt nemen over het verlenen of weigeren van de aangevraagde vergunning. Waar relevant doen wij in ons advies tevens een aanbeveling voor herplant.

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Brochure