Inventarisatie (BVC/BVO)

Betrouwbare, actuele en volledige bomendata. Een absolute voorwaarde voor effectief en efficiënt bomenbeheer. Gedegen onderhoud is een waarborg voor een veilig bomenbestand. Het is dan ook logisch – en bovendien efficiënt – om een boomveiligheidscontrole te combineren met een onderhoudsinventarisatie.

Wij ondersteunen u graag bij het inventariseren van uw bomenbestand! Op welke manier en in welke fase u onze hulp inschakelt, is volledig aan u.

Als u een derde partij wilt inschakelen voor het uitvoeren van de inventarisatie, kunnen wij de uitvraag voor u regelen. Voert u de inventarisatie in eigen beheer uit, dan kunnen wij de uitvoering begeleiden om zo de kwaliteit te borgen. Wij geven daarbij een training, zodat de inspecteurs de systematiek volledig onder de knie hebben en de werkzaamheden tiptop kunnen uitvoeren. Ten slotte kunt u ervoor kiezen dat Bomenwacht Nederland zelf de uitvoering van de inventarisatie verzorgt.

Diensten
Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10