Inventarisatie

Ziekten en plagen komen in elk bomenbestand voor. Voor sommige ziekten en plagen geldt echter dat zij (op termijn) een gevaar kunnen vormen voor de stabiliteit en breukveiligheid van de bomen. Het is dus allereerst zaak om een goed beeld te hebben van de mate waarin uw bomenbestand is aangetast door de betreffende ziekte of plaag.

Wij kunnen een (eenmalige) inventarisatie voor u uitvoeren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld voor u inventariseren welke kastanjebomen binnen uw bestand zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte en in welke mate. Onze bevindingen verwerken wij in een rapportage, waarin wij u ook adviseren over eventueel te nemen vervolgstappen.

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Brochure