Kwaliteitsbeoordeling

Om u inzicht te verschaffen in de kwaliteit van uw bomenbestand, kan Bomenwacht Nederland een kwaliteitsbeoordeling voor u uitvoeren. Daarbij brengen onze adviseurs van elke individuele boom de conditie, veiligheid en beheerbaarheid in kaart.

De conditie (‘huidige gezondheidstoestand’) van de boom valt onder meer af te lezen aan de twijggroei en de blad- of knopbezetting. Ook bepalen eventuele ziekten en aantastingen hoe gezond de boom is. Denk bijvoorbeeld aan de inmiddels beruchte bloedingsziekte bij kastanjebomen, of aan een schimmelaantasting.

De veiligheid wordt bepaald door de breukvastheid en stabiliteit van de boom. Zo kan een overbelaste tak, een holte of een scheur leiden tot een veiligheidsrisico voor de omgeving. Ook grote dode takken die uit de boom kunnen vallen, vormen een veiligheidsrisico. Dergelijke problemen kunnen zo acuut zijn dat er meteen maatregelen moeten worden getroffen.

Bij de beheerbaarheid van de boom staat de vraag centraal of de boom duurzaam te handhaven valt, zonder knelpunten voor de boom zelf of voor de omgeving. Ook hierbij geldt dat maatregelen nodig kunnen zijn om knelpunten weg te nemen of te voorkomen.

De conditie, veiligheid en beheerbaarheid bepalen samen hoe het met de kwaliteit van de boom gesteld is. In een overzichtelijke rapportage worden de beoordelingsresultaten aan u gepresenteerd. Wij verstrekken daarbij passende veiligheids- en onderhoudsadviezen, zodat u weet welke maatregelen u kunt treffen om uw bomen veilig en duurzaam te behouden.

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Brochure