Flora- en faunaonderzoek

Een project staat in de steigers, maar hoe zit het met de Wet natuurbescherming? Bevinden zich binnen de projectgrenzen misschien beschermde soorten die negatieve gevolgen kunnen ondervinden van de geplande werkzaamheden?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, voert Bomenwacht Nederland een flora- en faunaonderzoek voor u uit. Het gaat hier om een quickscan, een oriënterend onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Ook kijken we meteen of de uit te voeren werkzaamheden een negatief effect kunnen hebben op deze soorten. Onze bevindingen presenteren wij u in een overzichtelijk rapport.

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Brochure