Stabiliteitsonderzoek (trekproef)

Wanneer er twijfel bestaat over de stabiliteit van een boom kan een stabiliteitsonderzoek, of simpeler gezegd een trekproef, inzicht verschaffen. Er is bijvoorbeeld een boom in de rij omgevallen, of het vermoeden bestaat dat de beworteling schade heeft opgelopen. Ook kunnen zwammen op de stam(voet), compensatiegroei, scheefstand of oppervlakkige beworteling duiden op instabiliteit. 

De trekproef wordt uitgevoerd door het simuleren van windbelasting en het gelijktijdig meten van de reactie van de boom. Daarbij wordt uitgegaan van de gebiedseigen maximale windbelasting. Gerekend wordt met een windbelasting die kan voorkomen bij een extreme storm. Tijdens de trekproef wordt het kantelen van de kluit van de boom geregistreerd in relatie tot de trekkracht. Berekeningen op basis van de geregistreerde meetgegevens, de ingevulde parameters en een aantal relevante correctiefactoren resulteren vervolgens in een zogenoemde stabiliteitsfactor.

Bij het stabiliteitsonderzoek maakt Bomenwacht Nederland gebruik van moderne apparatuur en de bijbehorende meet- en analysesoftware. De trekinstallatie is zo ontworpen dat deze ook bij grotere bomen kan worden ingezet. Via een opleiding door een externe deskundige heeft een groep boomtechnisch adviseurs zich zowel de theorie als de praktijk van het stabiliteitsonderzoek eigen gemaakt, uitgaande van de meest recente methoden en inzichten.

Buiten worden de parameters met grote zorgvuldigheid bepaald. Denk hierbij aan de boomhoogte, kroonomvang, trekrichting, windbelasting, et cetera. Vervolgens worden de omgevingsfactoren en de verkregen gegevens aan een diepgaande analyse onderworpen. Zo kan uiteindelijk een goed onderbouwd advies worden verstrekt voor de boom.

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Brochure