Bomenbeleidsplan

Voor uw bomenbestand wilt u de juiste beheerkeuzes maken. Maar daarvoor zijn wel heldere beleidskaders nodig.

Hoe wilt u dat uw bomenbestand er over tien of twintig jaar uitziet? Waar liggen uw aandachtspunten? Wij helpen u bij het beantwoorden van deze en andere vragen en bij het formuleren van praktische kaders in een gedegen bomenbeleidsplan. Een plan dat kan worden ingebed in het overkoepelende beleid en de geldende regelgeving. Ook begeleiden wij u bij de implementatie en uitvoering van uw bomenbeleidsplan, zodat u er snel de vruchten van kunt plukken.

Door u in een aantal sessies mee te nemen in uw eigen wensen- en eisenpakket, en dit te combineren met de geldende regelgeving en de actuele situatie van uw bomenbestand, halen wij het optimale scenario naar boven. Samen met u werken wij dit uit tot een leesbaar en toepasbaar document waarin uw visie en ambitie zijn vastgelegd. Hiermee heeft u uw eerste instrument in handen om vanuit het beleid richting te geven aan de dagelijkse uitvoering van het bomenbeheer. Zo krijgt u ‘grip’ op de diverse processen die hierbij een rol spelen en is een goed en efficiënt bomenbeheer gewaarborgd.

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Brochure