Nader onderzoek

Een boomveiligheidscontrole kan afwijkingen aan het licht brengen waarvan de precieze aard en omvang niet op het eerste gezicht te bepalen zijn. In dat geval kan een nader onderzoek duidelijkheid verschaffen over eventuele veiligheidsrisico’s voor de omgeving.

Het nader onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van specialistische onderzoeksapparatuur. Bomenwacht Nederland beschikt over instrumenten als de resistograaf, de geluidstomograaf en de weerstandstomograaf. Hiermee wordt de boom op deskundige wijze doorgemeten.

De meetgegevens geven aan of gesignaleerde afwijkingen ook daadwerkelijk tot veiligheidsproblemen kunnen leiden. Zo ja, dan kunt u concrete veiligheidsmaatregelen treffen. Wij verstrekken hierover een passend advies.

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Brochure