Verplantbaarheidsonderzoek

Bij een verplanting wordt een boom met wortelkluit en al uit de grond gelicht en op een andere locatie (of soms op dezelfde locatie) herplant. Om een dergelijke ingrijpende maatregel verantwoord te kunnen uitvoeren, is het van belang eerst de haalbaarheid van de verplanting te onderzoeken. Binnen de methodiek van Bomenwacht Nederland gebeurt dit via een verplantbaarheidsonderzoek. Hierbij worden zowel de boven- als de ondergrondse omstandigheden bij de boom onderzocht.

Bovengronds kijken onze onderzoekers niet alleen naar de conditie, veiligheid en structuur van de boom, maar ook naar de boomsoort, resterende levensduur, standplaatsomstandigheden en beschikbare werkruimte. Ondergronds wordt bekeken of er een stabiele verplantingskluit te vormen is. Dit hangt onder meer af van het bodemprofiel en het bewortelingspatroon.

Desgewenst kan Bomenwacht Nederland ook de nieuwe standplaats van de boom beoordelen. De kwaliteit van deze nieuwe locatie is namelijk sterk bepalend voor het succes van de verplanting.

Op basis van het verplantbaarheidsonderzoek verstrekken wij een gericht advies. Niet alleen geven wij daarbij aan of het boomtechnisch verantwoord is de boom te verplanten, ook adviseren we passende maatregelen die de slagingskans van de eventuele verplanting ten goede komen.

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Brochure