Monitoring

Ziekten en plagen komen in elk bomenbestand voor. Voor sommige ziekten en plagen geldt echter dat zij (op termijn) een gevaar kunnen vormen voor de stabiliteit en breukveiligheid van de bomen. Het is dus zaak om een goed beeld te hebben én te houden van de mate waarin uw bomenbestand is aangetast door de betreffende ziekte of plaag.

We beginnen met een nulmeting, waarin we de aangetaste bomen en de mate van aantasting in kaart brengen. Vervolgens herhalen we de inventarisatie periodiek, zodat we de ontwikkeling van de ziekte of plaag kunnen monitoren en de risico’s goed in beeld hebben. Onze bevindingen verwerken wij steeds in een rapportage, waarin wij u ook adviseren over eventueel te nemen vervolgstappen.

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Brochure