Groeiplaatsonderzoek

Bomen in verstedelijkte gebieden hebben vaak te kampen met matige of zelfs slechte groeiplaatsomstandigheden. 

Een groeiplaatsonderzoek wijst uit welke maatregelen het best kunnen worden getroffen om de bomen optimale kansen te bieden op hun huidige of toekomstige standplaats. Onze onderzoekers brengen daartoe alle relevante groeiplaatsaspecten in kaart, zoals het bodemprofiel, het bewortelingspatroon, de vochthuishouding, het zuurstofgehalte, de verdichtingsgraad en het aanwezige bodemleven. In sommige gevallen is het wenselijk om grond- of bladmonsters te laten analyseren, dit gebeurt in een laboratorium.

Bomenwacht Nederland beschikt over de specifieke kennis en apparatuur die nodig zijn voor een deskundig groeiplaatsonderzoek. Een heldere rapportage verschaft u inzicht in de diverse groeiplaatsaspecten en reikt u een passend maatregelenpakket aan.

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Brochure