Bomentoets voor waterkeringen – BomenT®

Bij waterkeringen staat de veiligheid uiteraard voorop. Maar betekent dit dat bomen op waterkeringen áltijd moeten wijken? Enerzijds kan een omvallende boom een ontgrondingskuil veroorzaken, anderzijds weten veel bomen zich zo goed te verankeren dat de kans op omvallen verwaarloosbaar klein is. De bomentoets verschaft meer duidelijkheid.

Het toetsen van bomen op waterkeringen is een vak apart. Het vergt specifieke kennis en ervaring om de stabiliteit van de bomen te kunnen beoordelen. Bomenwacht Nederland, Royal HaskoningDHV en Fugro hebben hiervoor BomenT® ontwikkeld, een praktische methode om de bomen aan de hand van veldgegevens in te delen in stabiliteitsrisicoklassen. Is er potentieel instabiliteitsgevaar, dan kunnen met de veldgegevens aanvullende stabiliteitsberekeningen worden uitgevoerd. Zo wordt duidelijk of er een ontgrondingskuil kan ontstaan. Is er geen instabiliteitsgevaar, dan kunnen uitgebreide berekeningen met een fictieve ontgrondingskuil buiten beschouwing blijven. Wel wordt er dan nog gekeken naar faalmechanismen zoals macrostabiliteit en piping.

De bomen op de waterkeringen in uw beheergebied kunnen wij met behulp van BomenT® voor u toetsen. Snel en efficiënt, zodat de kosten beperkt blijven. In het toetsingsrapport krijgt u de onderbouwingen aangereikt die nodig zijn om tot een juiste keuze te komen. Verwijderen… of toch handhaven?

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Brochure