CO2-prestatieladder

We hebben een groen hart, en daar horen groene daden bij. Wij willen graag duurzaam ondernemen en timmeren aan de weg om steeds een beetje groener te worden. Dat doen we met de CO2-prestatieladder, een hulpmiddel om als bedrijf op een gestructureerde manier je CO2-uitstoot te verminderen. Sinds 2015 zijn wij in het bezit van het CO2 bewust certificaat. niveau 3, dat we in 2019 wederom met een jaar hebben mogen verlengen. Een update van onze groene daden én groene plannen.

Footprint

De CO2-footprint van Bomenwacht Nederland wordt jaarlijks opgesteld. Onze totale uitstoot is, ten opzichte van 2018, in 2019 met 10 ton gestegen naar 225 ton CO2.

 

Deze stijging is vooral te wijten aan de directe uitstoot (scope 1). Denk hierbij aan zakelijk verkeer en het gebruik van mobiele werktuigen zoals quads. Zakelijk verkeer is en blijft een uitdaging. Mooi nieuws is wel dat we de relatieve uitstoot van het zakelijke verkeer (dat wil zeggen de uitstoot per FTE) voor het 2e jaar op rij hebben zien teruglopen.

De doelen voor de indirecte uitstoot (scope 2) zijn ruimschoots gehaald. Electra en verwarming zijn afgenomen. In ons kantoor in Linschoten maken we gebruik van 100% groene stroom.  De  uitstoot door brandstof en warmte is over het geheel wel gestegen, omdat we gebruik maken van aardgas in plaats van stadsverwarming of aardwarmte.

Onze doelstellingen

We gaan er in de komende tijd weer volop tegenaan om onze reductiedoelstellingen te behalen! We maken ons hard voor het realiseren van de volgende CO2-reductiedoelstellingen:

  • Ten opzichte van 2017 zijn in 2020 onze CO2-emissies in scope 1 (directe uitstoot) met 10% afgenomen per euro omzet. 50% daarvan willen we realiseren in 2020.
  • Ten opzichte van 2017 zijn in 2020 onze CO2-emissies in scope 2 (indirecte uitstoot) met 70% afgenomen per euro omzet. 5% hiervan willen we realiseren in 2020.

In ons Energiemanagementsysteem is beschreven hoe de maatregelen, monitoring, opvolging en continue verbetering volgens de Deming-cyclus (plan – do – check – act) binnen de organisatie zijn geborgd.

Actieplan

Voor ons kantoorpand in Linschoten is een aantal maatregelen voorzien die een grote impact zullen hebben op (met name) de indirecte uitstoot. Eén daarvan is onze collega’s stimuleren om bewuster om te gaan met energie in het pand. Denk aan klimaatbeheersing en het niet onnodig laten branden van verlichting.

De meeste winst is echter te behalen in de directe uitstoot en dan met name op het gebied van mobiliteit. Daar richten we dit jaar onze pijlen dan ook op.

Dat onze collega’s veel op de weg zitten om de projectlocaties door het hele land te bereiken, is onvermijdelijk.  Maar we gaan ervoor om de tijd die we op de weg doorbrengen tot een minimum te beperken.

Bijvoorbeeld door:

  • Flexibel om te gaan met werktijden en werklocatie;
  • Het gebruik van OV te stimuleren;
  • Onze adviseurs bewust zo veel mogelijk in te plannen op projecten dicht bij hun woonplaats.

De tijd die we dan tóch nog op de weg doorbrengen, proberen we samen zo energiezuinig mogelijk in te vullen. Daarvoor hebben we de BW Drivers Challenge in het leven geroepen. Elk kwartaal wordt er door alle collega’s gestreden om de titel Meest Duurzame Chauffeur. En die strijd wordt fel gestreden – Bomenwachters houden blijkbaar wel van een wedstrijdje. Zeker als het om duurzaamheid gaat!

Verder stimuleren wij onze leaserijders om bij een nieuw contract te kiezen voor een elektrische auto. Onze ambitie is om in 2025 met een zo veel mogelijk geëlektrificeerd wagenpark de weg op te gaan.

Al deze maatregelen worden uitgezet binnen de organisatie, waarbij per onderwerp een verantwoordelijke is benoemd.  We rekenen erop dat we met deze maatregelen de komende tijd een zichtbare reductie zullen waarnemen van onze CO2-productie.

Keteninitiatief

Het keteninitiatief waar Bomenwacht Nederland ook in 2020 aan deelneemt is Nederland CO2 Neutraal. Dit initiatief is opgericht vanuit een groen hart en om bedrijven te laten samenwerken in het streven naar CO2-reducerende maatregelen.

Meer weten over de CO2-prestatieladder?

Wilt u meer weten over de CO2-prestatieladder? Kijk dan op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van wat Bomenwacht Nederland doet? Schrijft u zich dan nu in voor de nieuwsbrief.