CO2-prestatieladder

We hebben een groen hart, en daar horen groene daden bij. Wij willen graag duurzaam ondernemen en timmeren aan de weg om steeds een beetje groener te worden. Dat doen we met de CO2-prestatieladder, een hulpmiddel om als bedrijf op een gestructureerde manier je CO2-uitstoot te verminderen. Sinds 2015 zijn wij in het bezit van het CO2 bewust certificaat, niveau 3, wat we in 2018 hebben mogen verlengen. Een update van onze groene daden én groene plannen.

Footprint

De CO2-footprint van Bomenwacht Nederland wordt jaarlijks opgesteld. Onze totale uitstoot is gestegen naar 201 ton, daardoor hebben we helaas onze doelstellingen voor 2017 niet allemaal gehaald.

Deze stijging is vooral te wijten aan de directe uitstoot (scope 1). Denk hierbij aan zakelijk verkeer en het gebruik van mobiele werktuigen zoals quads. Zakelijk verkeer is en blijft een uitdaging. Onze medewerkers reizen van en naar hun werk. Het werk, dat zijn onze kantoren maar ook de projecten door het hele land.

De doelen voor de indirecte uitstoot (scope 2) zijn ruimschoots gehaald. Electra en verwarming zijn afgenomen. Hiervoor hebben we maatregelen genomen op het gebied van het reduceren van het printen en het vervangen van lampen door led verlichting. Bij onze vestiging in Barneveld maken we bovendien gebruik van aardwarmte.

Nieuwe doelstellingen!

Ondanks dat we in de voorgaande periode niet al onze doelstellingen hebben gehaald, gaan we er in de komende 3 jaar weer vol tegenaan! We hebben onszelf de volgende doelen gesteld:

  1. Ten opzichte van 2017 zijn in 2020 onze CO2-emissies in scope 1 (directe uitstoot) met 10% afgenomen per euro omzet.
  2. Ten opzichte van 2017 zijn in 2020 onze CO2-emissies in scope 2 (indirecte uitstoot)  met 70% afgenomen per euro omzet.

In ons Energiemanagementsysteem is beschreven hoe de maatregelen, monitoring, opvolging en continue verbetering volgens de Deming-cyclus (plan – do – check – act) binnen de organisatie zijn geborgd.

Actieplan

Voor ons kantoorpand in Linschoten is een aantal maatregelen voorzien die een grote impact zullen hebben op (met name) de indirecte uitstoot:

  • Zo maken we in dit pand gebruik van 100% groene stroom!
  • Daarbij zullen alle Bomenwachters steeds attent worden gemaakt op de mogelijkheden om bewust om te gaan met energie in het pand. Denk dan aan klimaatbeheersing en het niet onnodig laten branden van verlichting.

De meeste winst is echter te behalen in de directe uitstoot en dan met name op het gebied van mobiliteit. Dat de Bomenwachters veel op de weg zitten om de projectlocaties door het hele land te bereiken, is onvermijdelijk.  Maar we gaan ervoor om de tijd die we op de weg doorbrengen tot een minimum te beperken.

Bijvoorbeeld door:

  • Flexibel om te gaan met werktijden en werklocatie;
  • Het gebruik van OV te stimuleren;
  • Veel te werken met videoconferencing;
  • Onze adviseurs bewust zo veel mogelijk in te plannen op projecten dicht bij hun woonplaats.

De tijd die we dan tóch nog op de weg doorbrengen, proberen we samen zo energiezuinig mogelijk in te vullen.

Al deze maatregelen worden uitgezet binnen de organisatie, waarbij per onderwerp een verantwoordelijke is benoemd.  We rekenen erop dat we met deze maatregelen de komende tijd een zichtbare reductie zullen waarnemen van onze CO2-productie.

Keteninitiatief

Het keteninitiatief waar Bomenwacht Nederland ook in 2018 aan deelneemt is Nederland CO2 Neutraal. Dit initiatief is opgericht vanuit een groen hart en om bedrijven te laten samenwerken in het streven naar CO2-reducerende maatregelen.

Meer weten over de CO2-prestatieladder?

Wilt u meer weten over de CO2-prestatieladder? Kijk dan op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van wat Bomenwacht Nederland doet? Schrijft u zich dan nu in voor de nieuwsbrief.