CO2-prestatieladder

We hebben een groen hart, en daar horen groene daden bij. Wij willen graag duurzaam ondernemen en timmeren aan de weg om steeds een beetje groener te worden. Dat doen we met de CO2-prestatieladder, een hulpmiddel om als bedrijf op een gestructureerde manier je CO2-uitstoot te verminderen. Sinds 2015 zijn wij in het bezit van het CO2 bewust certificaat, eerst op niveau 3, maar sinds 2021 zijn we gecertificeerd op het hoogste niveau: niveau 5. Hier informeren wij u verder over onze groene daden én groene plannen.

Footprint

De CO2-footprint van Investree, de organisatie waarvan Bomenwacht Nederland deel uitmaakt, wordt halfjaarlijks opgesteld. Onze totale uitstoot in 2022 bedroeg 174,4 ton CO2. Ten opzichte van 2019 betekent dit een absolute afname van maar liefst 41%. Gerelateerd aan de omzet valt de besparing ten opzichte van 2019 met 69% nog hoger uit. De vermindering van de uitstoot is met name te danken aan de elektrificatie van ons wagenpark.

Scope 3 – reductie in de keten

Om de doelstelling voor scope 3 in 2023 te kunnen realiseren, hebben we er in 2022 op ingezet om 30% van alle boominspectieprojecten samen met Treetracker op te pakken. Onder aan de streep bleek dit bij 12% gelukt te zijn. De doelstelling, zoals ook beschreven in de ketenanalyse, lijkt hiermee niet meer in zicht. Daarom zijn wij alternatieve manieren aan het onderzoeken om de doelstelling alsnog te realiseren.

Keteninitiatief

Het keteninitiatief waar Bomenwacht Nederland ook in 2023 aan deelneemt is Nederland CO2 Neutraal. Dit initiatief is opgericht vanuit een groen hart en om bedrijven te laten samenwerken in het streven naar CO2-reducerende maatregelen.

Verder dragen wij ook bij aan het initiatief Insert Marktplaats en werken we mee aan een project van Plennid met als doel de Nederlandse houtketen te digitaliseren. Meer hierover is te vinden op de website van de digitale houtketen.

Meer weten over de CO2-prestatieladder?

Wilt u meer weten over de CO2-prestatieladder? Kijk dan op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Downloads

Hieronder vindt u de PDF-downloads van ons CO2-bewust certificaat , onze CO2-footprints van de afgelopen jaren, ons CO2-beleidsdocument, onze ketenanalyse voor de keten boominspecties en onze management- en reductieplannen. Onze nieuwsberichten over CO2-reductie zijn terug te vinden op de pagina Actueel.

CO2 bewust certificaat 2022

CO2-footprint 2023 (1e halfjaar)
CO2-footprint 2022
CO2-footprint 2022 (1e halfjaar)
CO2-footprint 2021
CO2-footprint 2021 (1e halfjaar)
CO2-footprint 2020
CO2-footprint 2020 (1e halfjaar)
CO2-footprint 2019

CO2-beleidsdocument
Ketenanalyse boominspecties 2022
CO2-managementplan 2023
CO2-reductieplan 2023