CO2-prestatieladder

We hebben een groen hart! Daarom streeft Bomenwacht Nederland naar duurzamer ondernemen. Dit doen wij onder meer met behulp van de CO2-prestatieladder. Dit instrument helpt ons om op een gestructureerde manier onze CO2-uitstoot te verminderen en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld. Sinds 2015 zijn wij in het bezit van het  CO2-Bewust certificaat, niveau 3. Op 10 oktober 2017 is dit certificaat met een jaar verlengd.

Footprint

De CO2-footprint van Estri BV (de holding waar Bomenwacht Nederland onderdeel van uitmaakt) wordt jaarlijks opgesteld. Uit de footprint komt naar voren dat onze CO2-emissie vooral wordt veroorzaakt door het energieverbruik van voertuigen en onze kantoorpanden.

Als we onze footprint van 2016 vergelijken met die van 2014, dan zien we op vrijwel alle doelstellingen een daling in de relatieve CO2-uitstoot. Mooi nieuws dus!

Doelstellingen CO2-reductie

In 2014 hebben wij ons tot doel gesteld om het energieverbruik in 3 jaar tijd te reduceren. De CO2-reductiedoelstellingen voor 2017 ten opzichte van 2014 zijn:

  • 5% reductie CO2-emissie scope 1 per euro omzet
  • 4% reductie CO2-emissie scope 2 per euro omzet

In ons Energiemanagementsysteem is beschreven hoe de maatregelen, monitoring, opvolging en continue verbetering volgend de Deming-cyclus binnen de organisatie zijn geborgd.

Wat hebben we gedaan?

In 2016 zijn er een behoorlijk aantal maatregelen genomen om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Zo hebben we tests gedaan met een waterstofauto en een poolauto. Ook hebben we de verlichting in ons kantoor in Barneveld vervangen door LED-verlichting en hebben we in onze kantoren ruimten ingericht voor videoconferencing. Hier wordt goed gebruik van gemaakt, het reizen tussen onze kantoren neemt hierdoor af!

Een belangrijke stap die we daarnaast hebben gezet is het aangaan van een nieuwe mantelovereenkomst voor ons totale wagenpark. Onze leasepartner hebben we onder andere geselecteerd op hun kennis van en instrumentarium voor CO2-reductie. Zo hebben al onze leaserijders nu een app, waarin ze hun brandstofgebruik zelf in de gaten kunnen houden.

Het faciliteren van instrumenten is natuurlijk belangrijk, maar nog belangrijker is de bewustwording en het gedrag van de Bomenwachters! Ook daar hebben we in 2016 dus de nodige aandacht aan besteed. Bij onze themabijeenkomst zijn alle Bomenwachters geïnformeerd én geïnspireerd om zuiniger om te gaan met fossiele brandstoffen. Zuinig en bewust rijden maakt een groot verschil!

En wat gaan we nog doen?

Ook voor dit jaar staan er mooie initiatieven gepland om onze CO2-uitstoot verder te verminderen. Een greep uit de geplande maatregelen.

  • We onderzoeken de mogelijkheden om zuinig rijden te gaan belonen. Denk hierbij aan een (structurele) drivers challenge.
  • Oude dieselauto’s willen we vervangen door zuinigere exemplaren.
  • We realiseren een laadpaal voor elektrische / hybride auto’s en nemen deze auto’s ook op in het wagenpark.
  • Het thuiswerkbeleid wordt verruimd. Meer thuiswerken betekent minder op de weg!
  • We gaan op zoek naar instrumenten om geografisch efficiënt(er) te plannen. Ook dit moet leiden tot het verkleinen van het aantal kilometers.

Wij hopen en verwachten met deze maatregelen onze CO2-uitstoot dusdanig te verminderen dat we aan het einde van 2017 onze reductiedoelstellingen hebben behaald!

Keteninitiatief

Het keteninitiatief waar Bomenwacht Nederland ook in 2018 aan deelneemt is Nederland CO2 Neutraal. Dit initiatief is opgericht vanuit een groen hart en om bedrijven te laten samenwerken in het streven naar CO2-reducerende maatregelen.

Meer weten over de CO2-prestatieladder?

Wilt u meer weten over de CO2-prestatieladder? Kijk dan op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van wat Bomenwacht Nederland doet? Schrijft u zich dan nu in voor de nieuwsbrief.