CO2-prestatieladder

We hebben een groen hart, en daar horen groene daden bij. Wij willen graag duurzaam ondernemen en timmeren aan de weg om steeds een beetje groener te worden. Dat doen we met de CO2-prestatieladder, een hulpmiddel om als bedrijf op een gestructureerde manier je CO2-uitstoot te verminderen. Sinds 2015 zijn wij in het bezit van het CO2 bewust certificaat, eerst op niveau 3, maar sinds 2021 zijn we gecertificeerd op het hoogste niveau: niveau 5. Een update van onze groene daden én groene plannen.

Footprint

De CO2-footprint van Bomenwacht Nederland wordt halfjaarlijks opgesteld. Onze totale uitstoot is, ten opzichte van 2020, in 2021 met 40 ton gedaald! De totale CO2-footprint van Bomenwacht Nederland komt hiermee op 127 ton CO2.

Scope 3 – reductie in de keten

Om de doelstelling voor scope 3 in 2023 te kunnen realiseren, hebben we er in 2021 op ingezet om 20% van alle boominspectieprojecten samen met TreeTracker op te pakken. Onderaan de streep bleek dit bij 13% gelukt te zijn. De doelstelling, zoals ook beschreven in de ketenanalyse, is hiermee nog altijd in zicht, al zullen we het aandeel in de komende jaren wel moeten laten groeien. Door vaker gebruik te maken van de dienstverlening van TreeTracker, waarbij een gedeelte van de boomgegevens geautomatiseerd wordt opgenomen, verwachten wij het reductiedoel voor scope 3 te kunnen realiseren.

Keteninitiatief

Het keteninitiatief waar Bomenwacht Nederland ook in 2022 aan deelneemt is Nederland CO2 Neutraal. Dit initiatief is opgericht vanuit een groen hart en om bedrijven te laten samenwerken in het streven naar CO2-reducerende maatregelen.

Verder dragen wij ook bij aan het initiatief Insert Marktplaats.

Meer weten over de CO2-prestatieladder?

Wilt u meer weten over de CO2-prestatieladder? Kijk dan op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Downloads

Hieronder vindt u de PDF-downloads van ons CO2-bewust certificaat , onze CO2-footprints van de afgelopen jaren, ons CO2-beleidsdocument, onze ketenanalyse voor de keten boominspecties en onze management- en reductieplannen. Onze nieuwsberichten over CO2-reductie zijn terug te vinden op de pagina Actueel.

CO2 bewust certificaat 2022

CO2-footprint 2021
CO2-footprint 2021 (1e halfjaar)
CO2-footprint 2020
CO2-footprint 2020 (1e halfjaar)
CO2-footprint 2019

CO2-beleidsdocument
Ketenanalyse boominspecties 2022
CO2-managementplan 2022
CO2-reductieplan 2022