Opstellen bestek

Het eindresultaat van een snoei- of rooiproject staat of valt met de kwaliteit van het bestek. Wij ondersteunen u graag bij het opstellen van het (RAW-)bestek, het raamcontract en de bijbehorende (toezicht)procedures.

Een goed bestek is cruciaal om het belang van uw bomen tijdens én na het project te kunnen waarborgen. Een veel voorkomend probleem is dat bestekseisen niet eenduidig geformuleerd zijn. Tijdens de uitvoering van het project kan dit al gauw leiden tot verwarring, ontevredenheid en – in het ernstigste geval – forse claims.

Om te zorgen dat de uitvoering van het project kwalitatief goed, veilig, binnen de gestelde beleidskaders en conform planning plaatsvindt, stellen wij samen met u een helder bestek op. Zo is van tevoren precies duidelijk waar u aan toe bent, of u nu opdrachtgever of opdrachtnemer bent.

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Brochure