Directievoering

Als bomenbeheerder heeft u een grote diversiteit aan taken. Alleen al het laten uitvoeren van een gedegen boomveiligheidscontrole bij de bomen in uw beheergebied vergt bijzondere aandacht. Of denk aan het planmatig onderhoud, dat vaak een cyclisch karakter heeft en daardoor zeer complex kan zijn. Om u zorg uit handen te nemen, verzorgen wij voor u de directievoering.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bewaakt de directievoerder in samenwerking met de toezichthouder de kwaliteit, de planning en de kosten. De directievoerder neemt de last van de uitvoeringsactiviteiten van u over en rapporteert rechtstreeks aan de projectmanager.

Voor de uitvoerende partij is de directievoerder het aanspreekpunt. Hij is vanaf de aanbesteding verantwoordelijk voor de voortgang, de organisatie en de financiën van het project. Ook zorgt hij ervoor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de besteksvoorwaarden en de geldende wet- en regelgeving.

Tot slot verzorgt de directievoerder de volledige besteksadministratie. U kunt dan ook vertrouwen op een zorgvuldige afwikkeling van het project.

Meer weten?
Stuur een e-mail
(085) 822 80 10
Brochure