Josien
Hissink

Adviseur Beleid en Communicatie

Participatie en communicatie zijn niet meer weg te denken bij beleidsprocessen. Iedereen vindt iets van bomen. Niet alleen bomenmensen, maar ook vertegenwoordigers van andere beleidsterreinen, inwoners en belanghebbenden. Dat betekent Heel. Goed. Luisteren. Alle (verrassende) invalshoeken zijn nodig om tot breed gedragen plannen te komen die vernieuwend zijn én naadloos aansluiten bij de lokale situatie. Gelukkig zit luisteren bij Josien in haar genen!

Beleid is maatwerk en mensenwerk en dat maakt het zo mooi!

Bewonersparticipatie en leefbaarheid, ze heeft er veel ervaring in opgedaan. Hoe mooi is het dat ze dit nu kan combineren met bomen in de woonomgeving. Josien is veel bezig met het verankeren van beleids- en beheerplannen onder de Omgevingswet. Ook voor het opstellen van een nieuwe omgevingsvisie of een omgevingsprogramma Bomen kun je bij haar terecht. Wil je weten hoe het allemaal in elkaar steekt met die nieuwe Omgevingswet? Grote kans dat Josien dan met haar stralende lach op de koffie komt om het allemaal uit te leggen.