3 tips: omgaan met boomlievende burgers

16-04-2018
BEA, Opdrachtgevers
Geschreven door Sabine Roelofs

Mensen worden steeds mondiger, en ook steeds nieuwsgieriger. Het maakt steeds minder uit of we ergens al iets vanaf weten; met zoekprogramma’s als Google zoeken we het gewoon op. Met onze smartphone kan dat overal en altijd. We laten ons dan niet meer zo makkelijk de kaas van het brood eten. Het is een trend die je overal ziet, ook in de groene wereld waarin wij bewegen. Ook onze opdrachtgevers hebben te maken met mondige burgers. Hoe hiermee om te gaan?

“Vroeger schreef ik bij een kapaanvraag de wetenschappelijke naam van de boom waar het om ging, maar niemand die zich er druk om maakte”, vertelt Bert Schaeffer. “Tegenwoordig zoeken inwoners alles op en krijgen we soms correcties op onze schrijfwijze!” En Schaeffer kan het weten, al ruim 18 jaar werkt hij bij gemeente Papendrecht als groenontwerper/ werkvoorbereider. “Mondige inwoners houden ons als gemeente ook scherp om echt goede kwaliteit te leveren”, vult Kees Jan van Zwienen, beheerder van de openbare ruimte, zijn collega aan.

Nóg mooier is als je er als boombeheerder, beleidsmedewerker of teamleider voor kunt zorgen dat de inwoners van je gemeente ook echt jouw ambassadeurs worden. Hoe je dat doet? 3 concrete tips van Bert Schaeffer en Kees Jan van Zwienen uit Papendrecht!

1. Beweeg mee

Soms kun je van tevoren niet precies inschatten hoe een reconstructieproject of een kapaanvraag bij burgers valt. “Hoe een boom op papier bestempeld is, dat is op papier, maar hoe een boom in de straat ervaren wordt, dat is gevoel. En daar gaat het om”, vertelt Van Zwienen. Als voorbeeld noemt hij een recent reconstructieproject: “Daarbij kregen we veel reacties binnen van de omwonenden. Ze waren geschrokken dat er veel bomen gekapt moesten worden, klommen massaal in de pen en verzamelden handtekeningen. Dankzij de Bomen Effect Analyse (BEA) konden we de mensen met goede argumenten uitleggen waarom het niet anders kon. Dat zorgde er heus niet voor niet men jubelend over straat liep, maar het zorgde wel voor wat meer begrip voor het kappen van de bomen.”

Hoe een boom in de straat ervaren wordt, dat is gevoel. En daar gaat het om.

Bij een Bomen Effect Analyse hoort een nulmeting. Hoe staan de bomen er nu voor? Welke effecten zijn er te verwachten? Bij de opdrachtgever aan tafel bespreekt de Adviseur Bomen zijn resultaten en worden er besluiten genomen. De eventuele beleidsstatus van de bomen speelt daarin bijvoorbeeld een rol, maar het is ook heel belangrijk hoe het project valt bij de inwoners. Schaeffer geeft een voorbeeld: “Al staan er in het projectgebied geen bomen met een bepaalde beleidsstatus, toch merk je aan de binnengekomen reacties heel goed welke bomen voor de buurt belangrijker zijn dan andere. Tijdens de besluitvormingssessie die bij een BEA hoort kun je deze informatie laten meewegen in het besluit om een boom wel of niet te kappen. Je stuurt als het ware bij.”

2. Betrek…

Betrek bewoners bij de plannen. “Ten eerste omdat we dat graag willen. En ten tweede: als je dat niet goed doet, kunnen makkelijk onjuiste beelden ontstaan. Uiteraard zoeken mensen ook zelf wel hun informatie en het is belangrijk echt na te gaan of de beelden overeenkomen. Bij elk reconstructieproject organiseren we daarom bewonersavonden”, vertelt Schaeffer. “We informeren de bewoners over de plannen. Ze ontvangen ook bewonersbrieven waarin de plannen worden toegelicht. Ook komen de resultaten van de Bomen Effect Analyse ter sprake. We leggen steeds vaker gewoon het rapport op tafel zodat de mensen het zelf kunnen doorbladeren”, vertelt Schaeffer.

Bomen Effect Analyse, Papendrecht, Bomenwacht Nederland
Bert Schaeffer en Kees Jan van Zwienen, gemeente Papendrecht 

3. Vertrouwen!

“En om dit te kunnen doen moeten we blind kunnen vertrouwen op het advies, op jullie advies. Het draait allemaal om vertrouwen. Bewoners moeten erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig ons werk doen en wij moeten op jullie kunnen vertrouwen”, vult Van Zwienen aan. “En,” besluit Schaeffer, “dan is het belangrijk dat we samenwerken met een club die het werk zorgvuldig uitvoert en een goed advies uitbrengt.”

Deel dit bericht via:
Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van wat Bomenwacht Nederland doet? Schrijft u zich dan nu in voor de nieuwsbrief.